Facebook Statistics

Zmena názvu ministerstva

02-11-2010

Na základe schváleného Zákona č. 372/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), sa názov Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja s účinnosťou k 1. 11. 2010 mení na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood