Facebook Statistics

Zmierniť prehrievanie miest pomôže zelená infraštruktúra

26-07-2019

Extrémne teploty, ktorým v súčasnosti čelia najmä obyvatelia miest, dokáže zmierniť budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a podpora ekologickejšej dopravy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za uplynulé tri roky podporilo približne dve stovky konkrétnych riešení po celom Slovensku za desiatky miliónov eur.

  • Zelená infraštruktúra: 61 projektov, 33 mil. eur
  • Cyklodoprava: 102 projektov, 82 mil. eur
  • Zvýšenie atraktivity verejnej dopravy: 21 projektov, 35 mil. eur
  • Modernizácia vozidlového parku MHD: 3 mestá, 21 mil. eur

„Horúce teploty a sucho netrápia len poľnohospodárov, ale aj obyvateľov miest. Globálna zmena klímy sa v týchto dňoch prejavuje najmä rekordne vysokými teplotami, ktorých účinky však vieme zmierňovať. V mestách potrebujeme viac zelene, menej asfaltu či betónu. Sústrediť by sme sa mali aj na podporu ekologickejšej dopravy ako je najmä verejná alebo cyklistická doprava,“ povedala Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Agrorezort pripravil pre mestá a obce konkrétne možnosti na získanie nenávratných finančných príspevkov na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, na nákup nízkoemisných vozidiel verejnej dopravy či na budovanie prestupných dopravných terminálov. Financované sú z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). „To všetko pomáha znižovať prehrievanie miest aj tvorbu skleníkových plynov. V neposlednom rade, ak namiesto asfaltového parkoviska vybudujeme park, šetríme aj pôdu.“

Na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach vyčlenil agrorezort 33 miliónov eur. Financie možno získať napríklad na budovanie parkov, zelených stien a striech, revitalizáciu vnútroblokov, prácu s dažďovou vodou alebo na zníženie hluku. Agrorezort dosiaľ podporil 61 projektov.

Na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií, výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a tiež na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti poputuje do regiónov 81,8 miliónov eur. Dosiaľ bolo schválených 102 cyklistických projektov po celom Slovensku.

Na projekty zvýšenia atraktivity verejnej dopravy je z fondov EÚ vyčlenených 35,1 mil. eur. Vďaka nim mestá a obce budujú prestupné terminály, záchytné parkoviská či projekty na zlepšenie informovanosti verejnej dopravy. Schválených bolo 21 projektov.

Na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy bolo vyčlenených približne 21 miliónov eur. Vďaka eurofondom z IROP-u jazdí v Bratislave 18 elektrobusov, v Žiline pribudlo spolu 22 nízkoemisných a hybridných vozidiel, z toho dva elektrobusy a v Košiciach nakúpili 9 nízkoemisných autobusov a 9 elektrobusov.

„Spomínané opatrenia majú prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. Investičnou prioritou je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a tiež zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov, vrátane nízkouhlíkových. Vďaka tomu budú naše mestá zelenšie, v lete sa budú menej prehrievať, doprava bude ekologickejšia a vzduch čistejší,“ uzavrela šéfka rezortu pre rozvoj vidieka Gabriela Matečná.

Zoznam schválených projektov nájdete tu:

Zelená infraštruktúra
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1300&navID2=1300&sID=67&id=12975

Cyklotrasy
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1300&navID2=1300&sID=67&id=12973

Verejná osobná doprava
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1300&navID2=1300&sID=67&id=12971

Autobusy
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1300&navID2=1300&sID=67&id=12974


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood