Facebook Statistics

Zoznam slovenských žiadateľov, ktorí hľadajú partnerov na českej strane - Mesto Myjava

07-07-2005
Mesto Myjava má záujem vypracovať projekt na uzatvorenie a rekultiváciu skládky komunálneho odpadu. V predmetnej skládke je preukázateľné riziko kontaminácie rieky Myjavy prostredníctvom podzemných vôd, ktoré vytekajú zo skládky. Keďže rieka Myjava sa vlieva do rieky Moravy na Českej strane, preto má záujem na istej forme spolupráce s českými partnermi.

V prípade existencie takého partnera prosím kontaktujte – [email protected]

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood