Facebook Statistics

Zoznam slovenských žiadateľov, ktorí hľadajú partnerov na českej strane - Mesto Myjava

07-07-2005
Mesto Myjava má záujem vypracovať projekt na uzatvorenie a rekultiváciu skládky komunálneho odpadu. V predmetnej skládke je preukázateľné riziko kontaminácie rieky Myjavy prostredníctvom podzemných vôd, ktoré vytekajú zo skládky. Keďže rieka Myjava sa vlieva do rieky Moravy na Českej strane, preto má záujem na istej forme spolupráce s českými partnermi.

V prípade existencie takého partnera prosím kontaktujte – [email protected]