Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam slovenských žiadateľov, ktorí hľadajú partnerov na českej strane - Obec Dubové

25-07-2005
Dovoľte aby som sa na Vás obrátil s prosbou o pomoc pri hľadaní partnera. Boli sme oslovení obcou Dubové (okres Turčianske Teplice).
Obec hľadá partnera pre potreby podania projektu v rámci iniciatívy EU - INTERREG IIIA ČR - SR. Obec chce vo svojom katastri vybudovať malú ČOV (čistiareň odpadových vôd). Celkové náklady projektu výstavby sú cca. 900tis. SKK.
Obec by mala záujem o partnera približne rovnakého charakteru, ktorý má podobný zámer.

Obec Dubové

Počet obyvateľov: 730
Prvé zmienky o Obci Dubové siahajú do roku 1262. Obec sa nachádza v okrese Turčianske Teplice v blízkosti náleziska minerálnej vody Budiš a Termálnych kúpeľov Turčianske Teplice. Okolie tvoria pohoria Veľká Fatra, Malá Fatra, Kremnické vrchy a Žiar. Vzhľadom na svoju polohu má výborné predpoklady na rozvoj cestovného ruchu. Medzi najvýznamnejšie prírodné krásy patria chránená krajinná oblast Veľká Fatra a národné prírodné rezervácie Skalná, Turiec, Vyšehrad a Rakšianske rašeliniská. Z kultúrnych pamiatok v okolí môžeme spomenút ako Kostol sv.Michala archanjela v Turčianskom Michale, Zvonica, Rokokový kaštieľ a Renesančný kaštieľ v Diviakoch, Renesančný kostol v Dolnej Štubni, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, rodný dom maliara Mikuláša Galandu (galéria) a Modrý kúpeľ s priľahlým parkom, Cirkevný dom z 30 rokov 20. storočia. V obci je doposiaľ aktívne družstvo so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Obec Dubové je členom regionálneho združenia pod názvom: Združeni obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, taktiež členom ZMOS.

V prípade existencie takého partnera prosím kontaktujte – [email protected]

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood