Aktuality

Výživové tvrdenie pre hydrolyzát kazeínu a zníženie postprandiálnej glykémie v krvi

26-07-2016
Úrad EFSA zverejnil vedecké stanovisko Panelu NDA „Výživové tvrdenie pre hydrolyzát kazeínu a zníženie postprandiálnej glykémie v krvi“. Vedecký Panel NDA bol požiadaný o vypracovanie stanoviska k výživovému tvrdeniu na produkt FHI LFC24, hydrolyzát kazeínu získaný z kravského mlieka, a jeho vplyvu na zníženie postprandiálnej glykémie...

Pozvanie na medzinárodnú konferenciu

26-07-2016
Pozvanie na medzinárodnú na tému „Trvalo udržateľné využívanie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo“, ktorá sa bude konať 18. - 20. 10. 2016 v Piešťanoch.

Seňa ako každá dedina je aj nie je pupkom sveta

25-07-2016
FOCUS – Seňa obec v okrese Košice okolie v Košickom samosprávnom kraji žije aj problémami, ako z mladej generácie vychovať ľudí schopných sa sami o seba postarať v dnešnom často tak zložitom svete. Je to veľmi dôležité, veď dnes moderných učebných pomôcok ťažko naučíte v praxi sa uplatniť najmä deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zo schovávačky v ruine je dnes kultúrny skvost

25-07-2016
FOCUS - Druhé najväčšie mesto Slovenska sa zviditeľnilo vďaka európskym fondom v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Metropola východu SR má 22 mestských častí, ku ktorým patrí aj Krásna. Tu sa nachádzajú archeologické nálezy, ktoré sú staršie než tie, ktoré sa viažu k samotným Košiciam. Krásna je pokladnicou nielen košickej, ale aj slovenskej histórie.

Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-4

21-07-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“) vyhlasuje Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-4 ...


Výberové konanie na riaditeľa Agrokomplexu vyhral Mário Dinga

20-07-2016
Bratislava, 20. júl 2016 – Novým riaditeľom štátneho podniku Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, bude Mário Dinga, ktorý zvíťazil vo výberovom konaní, ktoré sa konalo 19. júla 2016.


Štátny tajomník MPRV SR J. Kamenický sa zúčastnil konferencie s témou: Investície do budúcnosti nášho poľnohospodárstva

18-07-2016
Dňa 8. júla 2016 sa v Bukurešti na pozvanie predsedu vlády Rumunskej republiky, Daciana Ciolosa, zúčastnil štátny tajomník MPRV SR Jozef Kamenický medzinárodnej konferencie, ktorej ambíciou bolo zodpovedať na otázku: Aké investície sú potrebné na dosiahnutie udržateľného rozvoja poľnohospodárskeho sektora v prospech európskych farmárov.

Štátny tajomník Jozef Kamenický na medzinárodnej konferencii v Holandsku

18-07-2016
(Holandsko, Noordwijk, 5. – 6. júl 2016) Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Jozef Kamenický sa v dňoch 5.–6. júla 2016 zúčastnil ministerského stretnutia na vysokej úrovni v rámci medzinárodnej konferencie "Investovanie Africkej únie (AÚ) a EÚ do budúcnosti potravinovej sebestačnosti", ktorú zorganizovala holandská vláda v spolupráci s Africkou úniou a Európskou komisiou.

Archív správ