Čo sme presadili vo vláde

Riadenie rezortu

 • Zvýšili sme transparentnosť ministerstva a jeho organizácií, zverejňujeme informácie nad rámec zákona.
 • Zlepšili sme komunikáciu s verejnosťou a médiami (vrátane sociálnych sietívideokanála)
 • Sprofesionalizovali sme odbornú prácu rezortu.
 • Poradenské služby obstarávame po novom. Transparentnejšie a efektívnejšie.
 • Zriadili sme Inštitút pôhospodárskej politiky ako analytického útvaru ministerstva, ktorého poslaním je zlepšovať rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka.
 • Spolupráca s Národnou kriminálnou agentúrou priniesla odhalenie korupcie.
 • Témy poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka sme posunuli na novú úroveň, Slovensko má v histórii prvý krát podpredsedu vlády z rezortu pôdohospodárstva.

Poľnohospodárstvo

 • Ústavný zákon zadefinoval pôdu ako neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.
 • Prvovýrobcov mlieka sme podporili sumou 33 miliónov eur, vďaka čomu sa nám podarilo stabilizovať sektor zasiahnutý zrušením mliečnych kvót.
 • Ovocinárov, ktorí boli poškodení mrazmi v roku 2016, sme podporili sumou 3,5 milióna eur.
 • Slovensko v oblasti poľnohospodárstva dosiahlo počas polročného predsedníctva v Rade Európskej únie významné úspechy. V boji proti nekalým obchodným praktikám závermi Rady a zaradením tejto témy do pracovného programu Európskej komisie dosiahlo historický pokrok.
 • Ochránili sme komerčné chovy hydiny počas vtáčej chrípky.
 • Rozšírili sme podpory pre poľnohospodárov aj na pestovanie jahôd, lieskových orechov, bazy, či ruže jabĺčkovej.
 • Podporujeme chov sladkovodných rýb na Slovensku prostredníctvom investícií do akvakultúry, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb.
 • Podporili sme chovateľov dojníc a prasníc vyše štyrmi miliónmi eur.
 • Rozšírili sme podpory pre včelárov.
 • Spolu so Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku sme uznali nové národne plemeno Slovenská dojná ovca. Vyšľachtená je z pôvodných slovenských plemien a špecializovaných dojných plemien.
 • Podporili sme 500 mladých farmárov sumou 25 miliónov eur.
 • Predložili sme do NR SR novelu zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. Novela získala podporu prakticky celého politického spektra.
 • Po prvýkrát od svojho vzniku vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra preddavky na priame podpory.
 • Pripravili sme návrh nariadenia vlády o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny. Nariadenie schválila vláda.
 • Rokovali sme v Číne o exportných certifikátoch pre slovenských výrobcov mlieka, mäsa a mliečnych a mäsových výrobkoch.
 • Podporujeme našich vinárov v zahraničí, vo francúzskom Bordeaux sme prezentovali špičkové slovenské vína.

Potravinárstvo a obchod

Podpora slovenských potravín

 • Spustili sme Národný potravinový katalóg, vďaka ktorému bude v jedálňach verejných inštitúcií viac čerstvých a kvalitných potravín.
 • Kontinuálne robíme kampaň na podporu predaja slovenských výrobkov – najmä prostredníctvom marketingových kampaní Značky kvality SK.
 • Spolu s Mliečnym fondom sme spustili vynovenú verziu projektu Adoptuj si kravičku, ktorá slúži na podporu kupovania slovenských mliečnych výrobkov a mlieka.
 • Spustili sme projekt Chcem dodávať – na podporu lokálnych výrobcov potravín v okruhu do 50 km od reťazcov. Lokálne potraviny nájdete s Tescu, Bille a Kauflande.

Zvieratá

Rozvoj vidieka a regionálny rozvoj

 • Naštartovali sme transparentné čerpanie eurofondov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Podarilo sa nám dosiahnuť, že Európska komisia nezastavila financovanie Programu rozvoja vidieka.
 • Naštartovali sme čerpanie eurofondov v Integrovanom operačnom programe (IROP) a dosiaľ sme vyhlásili 20 výziev za takmer miliardu eur. Vďaka tomu v regiónoch pribudnú nové miesta v škôlkach, elektrobusy, lepšia verejná a cyklistická doprava, zlepší sa vybavenie v základných a stredných školách, zlepší sa klíma a zeleň v mestách.
 • Opravili sme amfiteáter v Agrokomplexe, pokračujeme v investíciách v areáli.
 • Podporením miestnych akčných skupín vytvoríme v najmenej rozvinutých regiónoch stovky nových pracovných miest. Vyhodnotili sme výzvu na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny, 87 úspešných stratégií podporíme takmer 150 miliónmi eur.

Lesy a drevo

 • Štátni lesníci vysadia ročne milióny stromov a obnovia tisíce hektárov lesov.
 • Meníme obchodnú politiku v štátnom podniku LESY SR, aby sme uprednostňovali domácich spracovateľov dreva.
 • Pripravili sme vyhlášku na podporu mimoprodukčných funkcií lesov
 • Pripravujeme podporu pre drevodomy.
 • Meníme spôsob ťažobnej činnosti v lesoch, aby bola modernejšia, efektívnejšia a šetrnejšia.
 • Zmenili sme spôsob obhospodarovania na bratislavskom ostrove Sihoť tak, aby bolo šetrnejšie voči prírode a vysádzame prirodzené druhy drevín
 • V spolupráci s ministerstvami životného prostredia a zahraničných vecí sme pripravili návrh starostlivosti o Karpatské bukové pralesy.
 • Pripravili sme historicky prvú Koncepciu poľovníctva na Slovensku, ktorá pokrýva rozvoja poľovníctva pokrýva chov, ochranu, zušľachťovanie, lov, ochranu a zachovanie genofondu voľne žijúcej zveri.
 • Navrhli sme Národné memorandum o lesoch, ako systémové riešenie starostlivosti o lesy a chránené územia.
 • V súdnom spore o Slánske lesy chránime štátny majetok za približne 100 miliónov eur.
 • Zasadili sme vianočné stromčeky pre štátne nemocnice.
 • Pripravili sme zákon o dreve, ktorým ideme zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby a výrobkom z takéhoto dreva na európsky trh.
 • Riadime celoeurópsky proces FOREST EUROPE a tým významne ovplyvňujeme európsku politiku o lesoch.