Vyhláška MPRV SR č. 18/2012 Z. z.

16-07-2015
o identifikácii a registrácii oviec a kôz

Vyhláška MPRV SR č. 17/2012 Z. z.

16-07-2015
o identifikácii a registrácii ošípaných

Vyhláška MP SR č. 453/2006 Z. z.

13-02-2015
o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Vyhláška MPRV SR č. 292/2013 Z. z.

26-01-2015
o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu

Vyhláška MPRV SR č. 342/2013 Z. z.,

26-01-2015
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov

Vyhláška MPRV SR č. 421/2013 Z. z.,

26-01-2015
ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri

Vyhláška MPRV SR č. 477/2013 Z. z.,

26-01-2015
ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín

Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z. z.,

26-01-2015
ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Vyhláška MPRV SR č. 127/2012 Z. z.

26-01-2015
o označovaní potravín

Vyhláška MPRV SR č. 30/2014 Z. z.

24-03-2014
o požiadavkách na nápoje

Vyhláška MPRV SR č. 29/2014 Z. z.

24-03-2014
o majonézach a majonézových výrobkoch

Vyhláška MPRV SR č. 24/2014 Z. z.

24-03-2014
o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách