Aktuality

Cyklodoprava v mestách zažíva nebývalý rozvoj

13-06-2018

Vďaka fondom EÚ pribudnú na Slovensku desiatky nových mestských cyklotrás, ktoré ponúkajú alternatívnu a ekologickú formu dopravy. Viaceré z nich už sú hotové alebo sú vo výstavbe. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) dosiaľ schválilo v prvých troch kolách 63 cyklistických projektov za približne 30,7 milióna eur.

  • Doteraz MPRV SR v troch kolách podporilo 63 cykloprojektov z celého Slovenska za 30,7 mil. eur
  • V treťom kole bolo podporených 19 nových cyklotrás za približne 11 mil. eur
  • Celkovo pôjde z fondov EÚ na rozvoj cyklodopravy 81,8 mil. eur

„Podobne ako je tomu v iných európskych krajinách, cyklodoprava získava čoraz väčšiu popularitu aj na Slovensku. Ľudia hľadajú alternatívu k čoraz upchatejším cestám. Bicykle neznečisťujú ovzdušie, nespôsobujú hluk a nevytvárajú zápchy. S bicyklom sa dá ľahko zaparkovať a pohybom prospievame aj nášmu zdraviu,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ministerstvo v decembri 2016 spustilo cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

„Výzva s alokáciou 81,8 mil. eur je zameraná na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií, výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a tiež na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. Dosiaľ nám regióny predložili 87 cyklistických projektov, z čoho sme schválili 63 projektov v objeme 30,680 eur. Do tretieho hodnotiaceho kola výzvy, ktoré bolo uzavreté v septembri minulého roka, bolo doručených 31 projektov, z ktorých MPRV SR schválilo 19 projektov v celkovom objeme 10,883 mil. eur zo zdrojov EÚ,“ spresnil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR. Jednotlivé hodnotiace kolá výzvy prebiehajú v trojmesačnom cykle až do vyčerpania alokácie na jednotlivé regióny. Uzávierka ďalšieho kola je 21. 6. 2018. Najdôležitejšia je pripravenosť žiadateľov, čiže mať hotové projektové dokumentácie a schválené územné rozhodnutia a stavebné povolenia. Kľúčové je aj majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod budúcimi cyklotrasami.

V rámci výzvy na cyklotrasy sú oprávnení predkladať projekty obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie a subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu. Oprávnenými výdavkami sú rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. Žiadať finančné prostriedky je možné aj na budovanie prvkov upokojovania dopravy ako napríklad pešie zóny, zdieľané priestory či napríklad vylúčenie individuálnej automobilovej dopravy z ulíc. Z výzvy je tiež možné podporiť zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky ako je odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)