Archív tlačových správ

Podporením miestnych akčných skupín vytvoríme v najmenej rozvinutých regiónoch stovky nových pracovných miest

28-11-2017