Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH

19-12-2011
ktoré verejný obstarávateľ, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, realizoval v období od 01. 10. 2011 do 31. 12. 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur

15-07-2011
podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov