700 SEKCIA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A SPRACOVANIA DREVA

Peter Kicko, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-243

Marcela Gábrišová
sekretárka generálneho riaditeľa
Miestnosť: 2.p./B
Telefón: 59266-242

Slávka Bernadovičová, Ing. PhD.
Miestnosť: 611/C, 6.p
Telefón: 59266-514

Boris Greguška, Ing. PhD.
Miestnosť: 623/C, 6.p.
Telefón: 59266-536

Eva Hušťáková, Ing.
Miestnosť: 617/C, 6.p.
Telefón: 59266-521

Dominika Petrušková, Ing.
Miestnosť: 607/C,6.p.
Telefón: 59266-581

710 Odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva

Alexander Čarný, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 620/C, 6.p.
Telefón: 59266-518

Michal Hušťák, Ing.
Miestnosť: 625/C, 6.p.
Telefón: 59266-511

Veronika Lehotská, Ing.
Miestnosť: 622/C,6.p.
Telefón: 59266-515

Ján Marcinek, Ing.
Miestnosť: 602/C,6.p.
Telefón: 59266-537

Judita Višvaderová, Ing.
Miestnosť: 622/C,6.p.
Telefón: 59266-569

720 Odbor štátnej správy lesného hospodárstva

Pavol László, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 615/C, 6.p.
Telefón: 59266-523

Jozef Fekete, Ing. PhD.
Miestnosť: 610/C,6.p.
Telefón: 59266-529

Henrich Klescht, Ing.
Miestnosť: 608/C,6.p.
Telefón: 59266-531

Petra Krchňavá, Mgr.
Miestnosť: 619/C, 6.p.
Telefón: 59266-519

Andrea Longauerová, Ing.
Miestnosť: 611/C, 6.p.
Telefón: 59266-528

Jana Petrášová, Ing.
Miestnosť: 618/b.C,6.p.
Telefón: 59266-520

Erik Rozkopál, Ing.
Miestnosť: 606/C,6.p.
Telefón: 59266-533

Pavel Toma, Ing.
Miestnosť: 609/C, 6.p.
Telefón: 59266-530

730 Odbor poľovníctva

Bibiana Kapustová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 613A/C,6.p.
Telefón: 59266-526

Silvia Sármányová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 616/b.C,6.p.
Telefón: 59266-522

Jozef Harman, Mgr.
Miestnosť: 607/C,6.p.
Telefón: 59266-532

Milan Chlpoš, Ing.
Miestnosť: 614/C,6.p.
Telefón: 59266-524

Michaela Vicenová, Ing.
Miestnosť: 614/C, 6.p.
Telefón: 59266-585

740 Samostatné oddelenie spracovania dreva

Jozef Dóczy, Ing. PhD.
vedúci samostatného oddelenia
Miestnosť: 626/B,6.p.
Telefón: 59266-510

Ľubomír Hiľovský, Ing.
Miestnosť: 627/B,6.p.
Telefón: 59266-509

Maroš Lisko, Ing.
Miestnosť: 612/C,6.p.
Telefón: 59266-583

Matúš Marko, Ing.
Miestnosť: 612/C, 6.p.
Telefón: 59266-527