Aktuality

Predbežná informácia

16-05-2018

Návrh  nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007  Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných drevín na trh.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)