Aktuality

Kalendár veľtrhov a výstav 2018 - Dodatok

09-10-2018

V rámci schváleného Kalendára veľtrhov a výstav 2018 sa menia a dopĺňajú nasledovné výstavy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

- poľnohospodárske a potravinárske výstavy

  • doplnenie výstavy Demeter 2018, 26.10.2018

Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

- poľnohospodárske výstavy:

  • zrušenie Chovateľského dňa hovädzieho dobytka, Kočín, 6.9.2018