Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Vyhlásenie vyzvania č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov


Unikátna sokoliarska škola


Medzinárodný deň mlieka


Rozširujeme podpory pre včelárov


Spor o vlastníctvo Slanských lesov sa vyostruje - syn obžalovaného Iča napadol právničku štátnych lesov


Termín na predkladanie Jednotnej žiadosti na rok 2017 sa posúva do 30. mája


Veľký úspech slovenskej kapusty – Stupavské zelé získalo Chránené označenie pôvodu


Poľnohospodárstvo bez GMO


Zverejnenie Dodatku č. 5 k Systému riadenia CLLD


Štátni lesníci vysadia ročne milióny stromov a obnovia tisíce hektárov lesov


Stovky projektov z fondov EÚ skvalitnia život v regiónoch na Slovensku


Štartuje podávanie žiadostí o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny


Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov o podpory cez aplikáciu GSAA špeciálnu pomoc