Kontakty

Informácie pre verejnosť:

Telefónna ústredňa
Telefón: +421 2 59 266 111

Vrátnica
Dobrovičova 12, Bratislava
Telefón: +421 2 59 266 114

Vrátnica – RO pre IROP
Račianska 153/A, Bratislava
Telefón: +421 2 58317215

Marek Molitoris, JUDr.
Telefón: +421 2 59266 310
e-mail: info@land.gov.sk


Kontakty pre médiá:

Vladimír Machalík, Mgr.
Mobil: +421 910 819 244
Telefón: +421 2 59266 301
e-mail: press@land.gov.sk

Michal Feik, Ing.
Mobil: +421 911 566 433
Telefón: +421 2 59266 246
e-mail: press@land.gov.sk