Facebook Statistics

Kontakty

07-06-2021

Lukáš Baďo, Mgr.
Miestnosť: 211/C, 2.p.
Telefón: 59266-288

Karin Chrvalová, Ing.
Miestnosť: 212/C, 2.p.
Telefón: 59266-285

Romana Takáčová, Mgr.
Miestnosť: 212/C, 2.p.
Telefón: 59266-287


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood