Rokovania lesnej majetkovej komisie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o žiadostiach na pripravované rokovanie lesnej majetkovej komisie.

Pripomienky zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu: lmk@land.gov.sk

Informácie o žiadostiach na rokovanie lesnej majetkovej komisie 24.2.2020

06-02-2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)