Facebook Statistics
Značka Kvality

Zmluvy

Stanoviská k ďalšej zmluve s firmou ATelier s.r.o. a zmluve s firmou IRI AGROFOREST a.s.

23-09-2010
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon pri kontrole zmlúv z predchádzajúceho vládneho obdobia objavil ďalšie pochybné zmluvy...
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood