Facebook Statistics

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ing. Ján Mičovský, CSc.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Rodák zo Zvolena, ktorý značnú časť života prežil v Humennom, ktoré mu prirástlo k srdcu. Narodil sa v roku 1954, vyštudoval Strednú priemyselnú školu drevársku a následne Lesnícku fakultu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Doktorát získal na Lesníckej fakulte Vysokej školy zemědělskej v Brne. Pôsobil na Výskumnom ústave lesného hospodárstva.

Počas pracovnej kariéry pôsobil takmer 20 rokov vo Východoslovenských štátnych lesoch kde zastával pozície od ťažbového majstra až po riaditeľa závodu. Od roku 2002 pôsobil 8 rokov priamo na generálnom riaditeľstve štátneho podniku. Venoval sa aj obchodnej oblasti lesníctva a drevárstva v súkromnom sektore. Pôsobil na Magistráte mesta Košice v oblasti kultúry. V rokoch 2012 až 2016 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO. Od 21. marca 2020 je ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ján Mičovský je aj protikorupčným aktivistom. Za svoje aktivity v boji proti korupcii získal v roku 2010 ocenenie „Biela vrana", najrenomovanejšiu cenu za boj proti korupcii v krajine. Venuje sa aj publikačnej činnosti v oblasti lesníctva a ochrany prírody. Stojí za projektami ako Lesnícky deň stromu, Lesnícky skanzen, či Významné lesnícke miesta. Je autorom udeľovania Radu Ďurka Langsfelda a Ceny Jozefa Dekreta Matejovie, za boj s nespravodlivosťou.

Je ženatý a má dvoch synov.


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 02/592 66 241
fax: 02/529 63 871


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood