Facebook Statistics
Značka Kvality

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

 Ing. Richard Takáč

Ing. Richard Takáč úspešne absolvoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Jeho ďalšie kroky viedli na Slovenský pozemkový fond v Prievidzi, od roku 2012 prešiel do súkromnej sféry ako riaditeľ spoločnosti. Zároveň bol aktívny v komunálnej politike, od roku 2010 ako mestský poslanec v Prievidzi, krajský poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého bol v rokoch 2014 – 2018 podpredsedom. Vo voľbách do NR SR 2020 bol zvolený za poslanca, počas výkonu funkcie sa venoval predovšetkým témam poľnohospodárstva a potravinárstva.

Do funkcie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ho menovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 25. októbra 2023.


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 02/592 66 241
fax: 02/529 63 871
e-mail: [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood