Podateľňa

Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!

V nadväznosti na preventívne opatrenia, súvisiace so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19), prijalo od dnešného dňa MPRV SR interné opatrenia.

Od 16. marca 2020 je na 14 dní obmedzená činnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, preto žiadame všetkých, aby komunikovali s úradom prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom).

Vstup do budov MPRV SR je povolený len s rúškom.

Podateľne na ulici Dobrovičovej a Račianskej, budú otvorené denne od 8.00 hod. do 11:30 hod.

Podateľňa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

prízemie č. dv. 51

úradné hodiny:
pondelok - piatok
  8:00 - 11:30
12:30 - 15:30

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Račianska 153/A
830 03 Bratislava

prízemie

úradné hodiny:
pondelok - štvrtok
  8:00 - 12:00
12:30 - 15:30

piatok
  8:00 - 12:00
12:30 - 14:45