Facebook Statistics
Značka Kvality

Podateľňa

Podateľňa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
e-mail: [email protected]

prízemie č. dv. 51

Úradné hodiny podateľne MPRV SR :

pondelok – piatok:   7,30 – 11,30 h
  12,30 – 15,00 h
obedná prestávka: 11,30 – 12,15 h

 

Podateľňa na elektronické doručovanie do schránky ÚPVS slovensko.sk

https://podatelna.gov.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch v zmysle Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy: PDF, TXT, ODT, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, XLS, XLSX, ODS a PPTX.