Kontakty

Informácie pre verejnosť:

E-mail:
info@land.gov.sk

Telefónna ústredňa
Telefón: +421 2 59 266 111

Vrátnica
Dobrovičova 12, Bratislava
Telefón: +421 2 59 266 114

Vrátnica – RO pre IROP
Račianska 153/A, Bratislava
Telefón: +421 2 58317215


Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov:

E-mail:
info@land.gov.sk


Kontakty pre médiá:

Vladimír Machalík, Mgr.
Mobil: +421 910 819 244
Telefón: +421 2 59266 301
e-mail: press@land.gov.sk

Daniel Hrežík, Ing.
Mobil: +421 910 891 092
Telefón: +421 2 59266 328
e-mail: press@land.gov.sk