Sídlo ministerstva a prístupové cesty

Adresa:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Nájdi na veľkej mape

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
RO pre IROP
Račianska 153/A
830 03 Bratislava 33