Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Prístup k informáciám


Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 1561/2014-120

o postupe pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov