Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Africký mor ošípaných - aktuálny vývoj situácie ku dňu: 30.03.2020


Ako zabezpečovať servis technických porúch zo zahraničia


Ako označovať vozidlá prepravujúce krmivá a hygienické pomôcky


Opatrenia ÚKSÚP na zabránenie šírenia ochorenia Covid - 19


Opatrenia PPA na zabránenie šírenia ochorenia Covid - 19


Aktuálne opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR a vládou SR


Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat


Odporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia koronavírusu pri predaji potravín


Ako označovať vozidlá prepravujúce potraviny, zvieratá a technológie


Oznámenie Komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov"


ŠVPS SR dočasne prerušuje kontrolu uvádzania krajiny pôvodu potravín


Prenáša sa Covid-19 potravinami a predmetmi?


Mýty súvisiace s pandémiou Covid-19​