Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Kontakty podľa sekcií

Úsek ministra

Ján Mičovský, Ing. CSc.
minister
Miestnosť: 3.p./B
Telefón: 59266-241

010.1 PRVÝ ŠTÁTNY TAJOMNÍK

Martin Fecko, Ing.
štátny tajomník
Miestnosť: 251/B, 2.p.
Telefón: 59266-506

Michaela Hluzin, Ing.
asistent štátneho tajomníka
Miestnosť: 253A/B, 2.p.
Telefón: 59266-505

010.2 DRUHÝ ŠTÁTNY TAJOMNÍK

Andrej Gajdoš, Ing.
štátny tajomník
Miestnosť: 253C/B, 2.p.
Telefón: 59266-481

Daniela Galková
asistentka štátneho tajomníka
Miestnosť: 253B/B,2.p.
Telefón: 59266-480

100 KANCELÁRIA MINISTRA

Ľudmila Marušáková, Ing. PhD.
pov. vyk. funkcie riaditeľky KM
Miestnosť: 345E/B,3.p.
Telefón: 59266-308

Alexandra Dúžeková, Mgr.
protokol
Miestnosť: 345C/B,3.p.
Telefón: 59266-309

Skarleta Ferová, Mgr.
Miestnosť: 3.p./B
Telefón: 59266-241

Ľubica Trubíniová, Ing.
Miestnosť: 345C/B,3.p.
Telefón: 59266-577

120 Odbor komunikácie a marketingu

Anežka Šrojta Hrdá, Mgr.
riaditeľka odboru, hovorkyňa
Miestnosť: 343/B,3.p.
Telefón: 59266-301

Martin Horváth, Mgr.
Miestnosť: 33/B,prízemie
Telefón: 59266-136

Daniel Hrežík, Ing.
Miestnosť: 344/B,3.p.
Telefón: 59266-328

Matej Michalec, Mgr.
Miestnosť: 343/B,3.p.
Telefón: 59266-310

Lenka Sameková, Ing.
Miestnosť: 343A/B,3.p.
Telefón: 59266-302

Andrej Wallner, Ing.
Miestnosť: 343/B,3.p.
Telefón: 59266-303

130 Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Andrea Egyedová, Ing., PhD.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 345J/B, 3.p.
Telefón: 59266-300

Eva Balážová Barcziová
Miestnosť: 342/B,3.p.
Telefón: 59266-307

Carmen Podmajerská
Miestnosť: 342/b.B,3.p.
Telefón: 59266-311

Katarína Prokopová, Mgr.
Miestnosť: 345J/B,3.p.
Telefón: 59266-319

020 SEKCIA KONTROLY A OBCHODNÉHO DOZORU

Martin Pavluvčík, JUDr. LL.M.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Miestnosť: 304A/C, 3.p.
Telefón: 59266-354

Zuzana Orlická
asistentka
Miestnosť: 304/C,3.p.
Telefón: 59266-355

Mária Nestrojilová, JUDr.
Miestnosť: 304/C,3.p.
Telefón: 59266-361

024 Odbor finančnej kontroly na mieste a obchodného dozoru

Martin Pavluvčík, JUDr. LL.M.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 304A/C, 3.p.
Telefón: 59266-340

Marian Bartko, Ing.
Miestnosť: 317/C,3.p.
Telefón: 59266-169

Erik Beluský, Ing.
Miestnosť: 315/C,3.p.
Telefón: 59266-347

Peter Čulík, Ing.
Miestnosť: 511/C,5.p.
Telefón: 59266-470

Miriam Ďurčová, Mgr.
Miestnosť: 315/C,3.p.
Telefón: 59266-341

Emília Fiľová, Ing.
Miestnosť: 512/C,5.p.
Telefón: 59266-469

Janette Gálisová, Ing.
Miestnosť: 513/C,5.p.
Telefón: 59266-468

Zuzana Gilanová, PhDr.
Miestnosť: 316/C,3.p.
Telefón: 59266-185

Lenka Horváth Bodáková, JUDr.
Miestnosť: 317/C,3.p.
Telefón: 59266-343

Jozef Ivanič, Ing.
Miestnosť: 603/C,6.p.
Telefón: 59266-576

Rastislav Kováčik, Ing.
Miestnosť: 510/C, 5.p.
Telefón: 59266-490

Monika Kováčová, Ing.
Miestnosť: 514/C, 5.p.
Telefón: 59266-467

Miroslav Krajčír, Ing.
Miestnosť: 515/C, 5.p.
Telefón: 59266-466

Eduard Marcinek, Mgr.
Miestnosť: 511/C,5.p.
Telefón: 59266-476

Klára Matura, Mgr.
Miestnosť: 316/C,3.p.
Telefón: 59266-170

Linda Mészárosová, Ing.
Miestnosť: 514/C,5.p.
Telefón: 59266-340

Linda Mészárosová, Ing.
Miestnosť: 514/C,5.p.
Telefón:

Mária Mosnárová, Mgr.
Miestnosť: 513/C,5.p.
Telefón: 59266-477

Ľubica Nemtušiaková, Ing.
Miestnosť: 603/C, 6.p.
Telefón: 59266-573

Katarína Zábojníková, Ing.
Miestnosť: 603/C,6.p.
Telefón: 59266-512

025 Odbor kontroly štátnej správy, správneho konania, petícií a sťažností

Karol Kotus, JUDr. Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 301/C,3.p.
Telefón: 59266-130

Viera Burianová, Ing.
Miestnosť: 501/C, 5.p.
Telefón: 59266-487

Katarína Čukanová, JUDr.
Miestnosť: 302/C,3.p.
Telefón: 59266-132

František Hombauer, Ing.
Miestnosť: 310/C,3.p.
Telefón: 59266-135

Lucia Kostková, JUDr.
Miestnosť: 307/C,3.p.
Telefón: 59266-327

Vladimír Miklovič, JUDr.
Miestnosť: 303/C,3.p.
Telefón: 59266-133

Michal Opálka, Mgr.
Miestnosť: 501A/C, 5.p.
Telefón: 59266-475

Erik Wolanský, Mgr.
Miestnosť: 310/C,3.p.
Telefón: 59266-333

Ingrid Žibritová, Ing.
Miestnosť: 501A/C, 5.p.
Telefón: 59266-488

030 Oddelenie krízového riadenia

Michaela Hricková, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 8/C, prízemie
Telefón: 52961-769, 59266-158

Ľubomír Kozmel
Miestnosť: 8/C, prízemie
Telefón: 59266-160

Ladislav Olekšák, Mgr.
Miestnosť: 8/C,prízemie
Telefón: 59266-159

060 Odbor zahraničnej koordinácie

Boris Zemko, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 209/C,2.p.
Telefón: 59266-292

Eva Heptner, Mgr.
asistentka riaditeľa odboru
Miestnosť: 210/C, 2.p.
Telefón: 59266-293

Lukáš Baďo, Mgr.
Miestnosť: 211/C,2.p.
Telefón: 59266-288

Karolína Bednárová, Ing.
Miestnosť: 223/C,2.p.
Telefón: 59266-276

Andreas Fabián
Miestnosť: 218, 2.p.
Telefón: 59266-281

Lýdia Fegyveresová, Ing.
Miestnosť: 206/C,2.p.
Telefón: 59266-290

Matej Hudec, Ing.
Miestnosť: 213/C,2.p.
Telefón: 59266-298

Nina Chebeňová, Ing.
Miestnosť: 219/C,2.p.
Telefón: 59266-280

Karin Chrvalová, Ing.
Miestnosť: 212/C, 2.p.
Telefón: 59266-285

Stanislav Manca, Ing.
Miestnosť: 23/B,prízemie
Telefón: 59266-110

Ľubica Puchá, Mgr.
Miestnosť: 205/C,2.p.
Telefón: 59266-584
Fax: 52963-871

Diana Štrelingerová, Mgr.
Miestnosť: 222/C,2.p.
Telefón: 59266-277

Romana Takáčová, Mgr.
Miestnosť: 211,2.p.
Telefón: 59266-287

070 Útvar vnútorného auditu

Peter Ďuračka, Ing.
riaditeľ útvaru
Miestnosť: 605/C, 6.p.
Telefón: 59266-534

080 Inštitút pôdohospodárskej politiky

Zuzana Spechtenhauserová
asistentka
Miestnosť: 321/A,3.p.
Telefón: 59266-331

Martin Jamrich, Ing. PhD.
Miestnosť: 323/A, 3.p.
Telefón: 59266-332

Mário Juliny, Ing.
Miestnosť: 324/A,3.p.
Telefón: 59266-336

090 SEKCIA IDENTIFIKÁCIE A KONTROLY POĽNOHOSPODÁRSKYCH POZEMKOV

Veronika Mocsiová, Bc.
asistentka
Miestnosť: 538/A,5.p.
Telefón: 59266-447

Jana Ondačková, Mgr.
pov. vyk. funkcie generálnej riaditeľky
Miestnosť: 535/A,5.p.
Telefón: 59266-449

091 Odbor správy a údržby systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov

Blanka Fecková, Mgr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 536/A,5.p.
Telefón: 59266-448

Lucia Čumová, Mgr.
Miestnosť: Zvolen
Telefón: 59266-395

Marek Dorica, Mgr.
Miestnosť: 524/A,5.p.
Telefón: 497

Alena Galbavá, Mgr.
Miestnosť: 532/A,5.p.
Telefón: 59266-362

Júlia Hajdu, Mgr.
Miestnosť: 542/A,5.p.
Telefón: 59266-442

Zdenka Horylová, Mgr.
Miestnosť: 525/A,5.p.
Telefón: 59266-496

Dominika Huszárová, Mgr.
Miestnosť: 526/A,5.p.
Telefón: 59266-458

Peter Janečka, Ing.
Miestnosť: 524/A,5.p.
Telefón: 59266-460

Juraj Kapusta, RNDr. PhD.
Miestnosť: 524/A,5.p.
Telefón: 59266-462

Zuzana Klikušovská, Mgr.
Miestnosť: 542/A,5.p.
Telefón: 59266-438

Barbora Mikolajčíková, Ing. et Ing.
Miestnosť: 525/A,5.p.
Telefón: 59266-459

Erik Novysedlák, Mgr.
Miestnosť: 527/A,5.p.
Telefón: 59266-455

Kristína Petríková, Mgr.
Miestnosť: 542/A,5.p.
Telefón: 59266-440

Marianna Slivková, Ing.
Miestnosť: 541/A, 5.p.
Telefón: 59266-599

Kristína Šlauková, Ing.
Miestnosť: 540/A, 5.p.
Telefón: 59266-498

Martina Šmoldasová, Ing.
Miestnosť: Zvolen
Telefón: 59266-396

Alexandra Zamecová, Ing.
Miestnosť: 541/A,5.p.
Telefón: 59266-443

092 Odbor správy a spracovania kontrol poľnohospodárskych pozemkov

Jana Ondačková, Mgr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 535/A,5.p.
Telefón: 59266-449

Lenka Brezinová, Mgr.
Miestnosť: 533/A,5.p.
Telefón: 59266-454

Lucia Cabanová, Mgr.
Miestnosť: 534/A,5.p.
Telefón: 59266-450

Tomáš Janeček, Mgr.
Miestnosť: 527/A, 5.p.
Telefón: 59266-467

Ildikó Kausitz, Mgr.
Miestnosť: 528/A,5.p.
Telefón: 59266-456

Ivana Kováčiková, Mgr.
Miestnosť: 528/A,5.p.
Telefón: 59266-435

Vladimír Lukáčik, Ing.
Miestnosť: 524/A,5.p.
Telefón: 59266-494

Andrej Morávek, Mgr.
Miestnosť: 527/A,5.p.
Telefón: 59266-457

Alena Poláčková, Mgr.
Miestnosť: 534/A,5.p.
Telefón: 59266-453

Radka Poláková, Mgr.
Miestnosť: 533/A,5.p.
Telefón: 59266-451

Jana Schaleková, Ing.
Miestnosť: 541/A,5.p.
Telefón: 59266-363

Radoslav Tuhársky, Mgr.
Miestnosť: 533/A,5.p.
Telefón: 59266-502

Nina Vitteková, Mgr.
Miestnosť: 532/A,5.p.
Telefón: 59266-452

200 Generálny tajomník služobného úradu

Vladimíra Fabriciusová, Ing. PhD.
generálna tajomníčka služobného úradu
Miestnosť: 506B/C,5.p.
Telefón: 59266-246

201 Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Vladimír Winkler, Mgr.
riaditeľ kancelárie GTSÚ
Miestnosť: 506/C,5.p.
Telefón: 59266-244

Silvia Pastyriková, Ing.
asistentka
Miestnosť: 506B/C,5.p.
Telefón: 59266-246

Daniela Hovorková, Mgr.
Miestnosť: 506B/C,5.p.
Telefón: 59266-249

210 Osobný úrad

Ľubica Turkotová, JUDr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 126/B, 1.p.
Telefón: 59266-204

Miloslava Čistá
asistentka riaditeľky
Miestnosť: 126/b.B,1.p.
Telefón: 59266-205
Fax: 59266-206

Katarína Čapkovičová, Mgr.
Miestnosť: 159/B, 1.p.
Telefón: 59266-173

Ladislav Oravec, Ing.
Miestnosť: 124/B, 1.p.
Telefón: 59266-206

Nataša Pintérová, Ing.
Miestnosť: 157/B,1.p.
Telefón: 59266-174

Miroslav Rafaj, Mgr.
Miestnosť: 125/B, 1.p.
Telefón: 59266-295

Katarína Rišpánová, Mgr.
Miestnosť: 156/B,1.p.
Telefón: 59266-137

Jana Schwarzová, Ing.
Miestnosť: 124/b.B,1.p.
Telefón: 59266-208

Lucia Takáčová
Miestnosť: 158/b.B, 1. p.
Telefón: 59266-207

Patrícia Tlčinová, Mgr.
Miestnosť: 157/B,1.p.
Telefón: 59266-191

Viera Volejníčková
Miestnosť: 159/b.B,1.p.
Telefón: 59266-172

230 Odbor informačných a komunikačných technológií

Ľubomír Šimášek, Ing.
poverený vyk. funkcie riaditeľa
Miestnosť: 153/B, 1.p.
Telefón: 59266-178

Iveta Švecová, PhDr.
asistentka
Miestnosť: 154/B, 1.p.
Telefón: 59266-120

Lukáš Kollár
technik
Miestnosť: 147/A,1.p.
Telefón: 59266-184

Roman Branderský, Mgr.
Miestnosť: 45/B, prízemie
Telefón: 59266-171

Róbert Červenec, Ing.
Miestnosť: 45/B,prízemie
Telefón: 59266-177

Karol Haluška, Ing.
Miestnosť: 46/B,prízemie
Telefón: 59266-122

Tatiana Hrušovská, Ing.
Miestnosť: 47/B,prízemie
Telefón: 59266-118

Petra Hudáková, Ing.
Miestnosť: 47/B,prízemie
Telefón: 59266-117

Peter Hudec, Ing. PhD.
Miestnosť: 48/b.B,prízemie
Telefón: 59266-128

Ľubomír Jánoš, Ing.
Miestnosť: 204/C,2.p
Telefón: 59266-183

Alena Kollárová
Miestnosť: 21/b.C,prízemie
Telefón: 59266-595

Stanislava Kostolanská, Ing.
Miestnosť: 43/A,prízemie
Telefón: 59266-176

Jana Míchelová, Mgr.
Miestnosť: 45/A,prízemie
Telefón: 59266-270

Eva Ondrisová, Ing.
Miestnosť: 48/B, prízemie
Telefón: 59266-127

Michal Pakši
Miestnosť: 204/C,2.p.
Telefón: 59266-296

Jozef Sólymos, Mgr.
Miestnosť: 45/A, prízemie
Telefón: 59266-175

Pavel Šplíchal, Ing.
Miestnosť: 204/C,2.p.
Telefón: 59266-181

Ladislav Turányi, Ing.
Miestnosť: 43/A,prízemie
Telefón: 59266-182

240 Odbor hospodárskej správy a služieb

Tomáš Bohunický, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 5/C,prízemie
Telefón: 59266-163

Janka Filová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 6/b.C,príz.
Telefón: 59266-162
Fax: 59266-161

241 Oddelenie prevádzky a registratúry

Beáta Tóthová
rozmnožovňa
Miestnosť: 25/B, prízemie
Telefón: 59266-142

Dana Valkovič Bartová, Bc.
registratúra
Miestnosť: 20/C, prízemie
Telefón: 59266-140

Ľudmila Blahovcová, Bc.
podateľňa
Miestnosť: prízemie
Telefón: 59266-115

Jana Czinegová
registratúra
Miestnosť: 20/C, prízemie
Telefón: 59266-106

Jana Fabianová
podateľna Dobrovičova
Miestnosť: 51/B, prízemie
Telefón: 59266-750

Pavol Botík, ml.
Miestnosť: dvor
Telefón: 59266-146

Peter Burda
Miestnosť: údržba/suterén
Telefón: 59266-104

Milena Hricová
Miestnosť: 23/B, prízemie
Telefón: 59266-145
Fax: 59266-569

Stanislav Hudec
Miestnosť: 22/C,prízemie
Telefón: 59266-150

Zlatica Karafiátová
Miestnosť: 25/B, prízemie
Telefón: 59266-753

Veronika Končeková, Ing.
Miestnosť: 6/C, prízemie
Telefón: 59266-108

Marta Nagyová
Miestnosť: 30/A,prízemie
Telefón: 59266-165

Jakub Nosek
Miestnosť: 22/C,prízemie
Telefón: 59266-752

Ľubica Riedelová, Ing.
Miestnosť: 42/A, prízemie
Telefón: 59266-129

Michal Ružička
Miestnosť: suterén
Telefón: 59266-146

Ján Soviš
Miestnosť: 28/A, prízemie
Telefón: 59266-134

Jana Talábová, Ing.
Miestnosť: 19/C,prízemie
Telefón: 59266-166

242 Oddelenie majetku štátu a investícií

Vladimír Badida, Ing.
Miestnosť: 24/B, prízemie
Telefón: 59266-143

Janka Brzobohatá
Miestnosť: 15/C, prízemie
Telefón: 59266-125

Irma Kalocsányiová, Ing.
Miestnosť: 2/C,prízemie
Telefón: 59266-102

Pavol Kučera, Ing.
Miestnosť: 18/b.C,príz.
Telefón: 59266-147

Igor Malinovský
Miestnosť: 22/C, prízemie
Telefón: 59266-167

Zlata Schniererová, PhDr.
Miestnosť: 3/C, prízemie
Telefón: 59266-144

250 Odbor organizačný

Stanislava Kovaničová, Ing.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
Miestnosť: 502/C, 5.p.
Telefón: 59266-486

Mária Dubčeková, Ing., Bc.
Miestnosť: 503/C,5.p.
Telefón: 02/59 266 485

Filip Hörömpöli, JUDr.
Miestnosť: 554/B, 5.p.
Telefón: 59266-574

Petra Kmecová, JUDr.
Miestnosť: 502/C,5.p.
Telefón: 59266-356

Beáta Rajnícová, Ing.
Miestnosť: 509/C,5.p.
Telefón: 59266-427

Ivana Šenkáriková, Mgr.
Miestnosť: 554/B, 5.p.
Telefón: 59266-575

260 Odbor verejného obstarávania

Jana Gocká, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 102/C,1.p.
Telefón: 59266-234

Lucia Bednáriková, JUDr.
Miestnosť: 104/C,1.p.
Telefón: 59266-252

Emília Gregorová, Ing.
Miestnosť: 104/C,1.p.
Telefón: 59266-232

Ján Lipták, Ing.
Miestnosť: 104/C, 1.p
Telefón: 59266-231

Pavel Piliar, Mgr.
Miestnosť: 202/C,2.p.
Telefón: 59266-272

Mária Sipľáková, Ing.
Miestnosť: 103/C, 1.p.
Telefón: 59266-233

280 Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci Programu rozvoja vidieka

Petra Benková, Mgr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 335/A, 3.p.
Telefón: 59266-320

Dana Janičinová, Ing.
Miestnosť: 331/A,3.p.
Telefón: 59266-323

Katarína Kudláčová, Mgr.
Miestnosť: 332/A,3.p.
Telefón: 59266-322

Kristína Páleníková, Mgr.
Miestnosť: 326/A, 3.p.
Telefón: 59266-325

Tomáš Porubský, Mgr.
Miestnosť: 327/A, 3.p.
Telefón: 59266-324

290 Oddelenie rezortného vzdelávania, vedy a výskumu a múzejníctva

Stanislav Hronček, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 106/C,1.p.
Telefón: 59266-227

Jana Hreňová, Ing.
Miestnosť: 105/C, 1.p.
Telefón: 59266-229

Melinda Ivancsaiová, Ing.
Miestnosť: 118/C,1.p
Telefón: 59266-214

Ľubica Miľanová, Mgr.
Miestnosť: Zvolen
Telefón:

300 SEKCIA ROZPOČTU A FINANCOVANIA

Lucia Lavrenčíková, Bc.
sekretárka GR
Miestnosť: 107/C,1.p.
Telefón: 59266-338

Lillian Šánerová, Ing.
poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky
Miestnosť: 108/C,1.p.
Telefón: 59266-225

310 Odbor riadenia poľnohospodárskych fondov EÚ

Dagmar Moravčíková, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Miestnosť: 114/b.C,1.p.
Telefón: 59266-218

Zuzana Drímajová, Ing. PhD.
Miestnosť: 116/C,1.p.
Telefón: 59266-216

Ivana Ďuračková, Ing.
Miestnosť: 117/C,1.p.
Telefón: 59266-489

Jozef Oravec, Ing.
Miestnosť: 117/C,1.p.
Telefón: 59266-219

Lenka Popluhárová, Ing.
Miestnosť: 114/C, 1.p.
Telefón: 59266-706

Andrea Šutvayová, Mgr.
Miestnosť: 110/C,1.p.
Telefón: 59266-493

Tesfu Weldesenbet, Ing. PhD.
Miestnosť: 117/C,1.p.
Telefón: 59266-215

320 Odbor rozpočtu a záverečného účtu

Lillian Šánerová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 108/C,1.p.
Telefón: 59266-225

Hilda Baránková
sekretárka riaditeľky odboru
Miestnosť: 109/C,1.p.
Telefón: 59266-224

Viera Bendlová, Ing.
Miestnosť: 120/C,1.p.
Telefón: 59266-212

Anna Gahírová, Ing.
Miestnosť: 113,1.p.
Telefón: 59266-220

Zuzana Hanulová, Mgr.
Miestnosť: 120/C,1.p.
Telefón: 59266-703

Zuzana Igazová, Ing.
Miestnosť: 121/C,1.p.
Telefón: 59266-702

Dagmar Krajanová, Ing.
Miestnosť: 121/C,1.p.
Telefón: 59266-211

Simona Krošláková, Ing.
Miestnosť: 123/C,1.p.
Telefón: 59266-209

Marianna Molnárová, Ing.
Miestnosť: 122/C,1.p.
Telefón: 59266-210

Eva Prievalská, Ing.
Miestnosť: 123/C,1.p.
Telefón: 59266-707

Mária Vörösová, Ing.
Miestnosť: 122/C,1.p.
Telefón: 59266-701

330 Finančný odbor

Viera Mrvová, Mgr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 518/B,5.p.
Telefón: 59266-139

Ľubica Vaniherová
sekretárka riaditeľky odboru
Miestnosť: 519/B,5.p.
Telefón: 59266-138

Pokladnica
Miestnosť: 4/C, prízemie
Telefón: 59266-164

Miriam Cziráková, Mgr.
Miestnosť: 517/B,5.p.
Telefón: 59266-463

Viera Dvořáková
Miestnosť: 16/C,prízemie
Telefón: 59266-149

Božena Hirková
Miestnosť: 12/b.C,príz.
Telefón: 59266-155

Dana Pešková
Miestnosť: 12/b.C,príz.
Telefón: 59266-154

Renáta Rekeňová
Miestnosť: 13/C, príz.
Telefón: 59266-153

Anna Smolíková, Ing.
Miestnosť: 17/C,prízemie
Telefón: 59266-358

Mária Šarmírová, Ing.
Miestnosť: 517/B,5.p.
Telefón: 59266-535

Marta Ševčíková
Miestnosť: 13/C,prízemie
Telefón: 59266-152

Martina Šikulová
Miestnosť: 14/b.C,príz.
Telefón: 59266-151

Zuzana Švaňová
Miestnosť: 16/C, prízemie
Telefón: 59266-109

340 Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ

Peter Bajtoš, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 207/C,2.p.
Telefón: 59266-316

Martin Barta, Ing.
Miestnosť: 337/A,3.p.
Telefón: 59266-479

Martina Červeňová, Bc.
Miestnosť: 340/A,3.p.
Telefón: 59266-321

Anna Dérerová, Ing.
Miestnosť: 110/C,1.p.
Telefón: 59266-238

Marek Galinski, Ing.
Miestnosť: 340/A,3.p.
Telefón: 59266-313

Jitka Hudáková, Ing.
Miestnosť: 208/C,2.p.
Telefón: 59266-315

Jana Kmeťová, Mgr.
Miestnosť: 341/A,3.p.
Telefón: 59266-312

Martina Oremusová, Ing.
Miestnosť: 337/A,3.p.
Telefón: 59266-464

400 SEKCIA LEGISLATÍVY

Martin Illáš, Mgr.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Miestnosť: 467/B,4.p.
Telefón: 59266-365

Martina Rebrová
sekretárka gen. riaditeľa
Miestnosť: 467/b.B,4.p.
Telefón: 52921-239, 59266-366
Fax: 59266-367

Margaréta Gulášová, Mgr.
Miestnosť: 428/C,4.p.
Telefón: 59266-403

410 Odbor legislatívy

Michal Pidanič, JUDr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 415/C, 4.p.
Telefón: 59266-413

Barbora Adamcová, Mgr.
Miestnosť: 419, 4.p.
Telefón: 59266-409

Tímea Benová, Mgr.
Miestnosť: 416/C,4.p.
Telefón: 59266-414

Jana Ivankovičová, JUDr.
Miestnosť: 428/C,4.p.
Telefón: 59266-482

Barbora Kozlíková, Mgr.
Miestnosť: 420/C,4.p.
Telefón: 59266-318

Roman Nemec, Mgr.
Miestnosť: 424/C,4.p.
Telefón: 59266-407

Barbora Zachardová, Ing. Mgr.
Miestnosť: 428/C,4.p.
Telefón: 59266-346

420 Odbor právny

Eva Mikóczyová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 402/b.C, 4.p.
Telefón: 59266-425

Jana Ježíková, JUDr.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 401/C, 4.p.
Telefón: 59266-426

Laura Bednáriková, JUDr.
Miestnosť: 405/C, 4.p.
Telefón: 59266-417

Tomáš Buzinger, JUDr.
Miestnosť: 421/C,4.p.
Telefón: 59266-408

Zuzana Dudová, JUDr.
Miestnosť: 414/C,4.p.
Telefón: 59266-415

Katarína Ďurovcová, Ing.
Miestnosť: 404/C,4.p.
Telefón: 59266-423

Juraj Falťan, Mgr.
Miestnosť: 544/B,5.p.
Telefón: 59266-317

Martina Hátašová, Mgr.
Miestnosť: 425/C,4.p.
Telefón: 59266-406

Silvia Michalíková, Mgr.
Miestnosť: 425/C,4.p.
Telefón: 59266-491

Júlia Mitrová, JUDr.
Miestnosť: 544A/B,5.p.
Telefón: 59266-439

Anna Novotná
Miestnosť: 403/b.C,4.p.
Telefón: 59266-192

Kristína Tomová, JUDr.
Miestnosť: 544A/B,5.p.
Telefón: 59266-594

Alexandra Vajnorská, JUDr.
Miestnosť: 403/C,4.p.
Telefón: 59266-424

500 SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA

Martin Nevolný, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 306A/C,3.p.
Telefón: 59266-350

Tímea Vámošová
sekretárka gen. riad.
Miestnosť: 306/b.C,3.p.
Telefón: 59266-351

Andrej Batel, Mgr.
Miestnosť: 458/A,4.p.
Telefón: 59266-349

510 Odbor rastlinnej výroby

Daniela Rudá, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 443/A,4.p
Telefón: 59266-360

Adriana Varinská
sekretárka riad. odboru
Miestnosť: 442/A,4.p
Telefón: 52925-052, 59266-359
Fax: 59266-358

Viera Baričičová, Ing. PhD.
Miestnosť: 430/B,4.p.
Telefón: 59266-401

Martin Bencko, Mgr.
Miestnosť: 439/A,4.p
Telefón: 59266-342

Renáta Boďová, Ing.
Miestnosť: 464/B,4.p.
Telefón: 59266-370

Marek Burda, Ing. PhD.
Miestnosť: 463/B,4.p.
Telefón: 59266-372

Marta Čermáková, Ing.
Miestnosť: 441/A,4.p
Telefón: 59266-353

Hana Fratričová, Ing. Mgr.
Miestnosť: 431/B,4.p.
Telefón: 59266-428

Elena Glváčová, Dr., Ing.
Miestnosť: 465/b.B,4.p.
Telefón: 59266-369

Matúš Granec, Ing.
Miestnosť: 440/A,4.p
Telefón: 357

Monika Halásová, Ing. PhD.
Miestnosť: 463/B, 4.p.
Telefón: 59266-371

Anna Keszán, Ing. PhD.
Miestnosť: 432/B,4.p.
Telefón: 59266-429

Patrícia Kráľovičová, Mgr.
Miestnosť: 438/A,4.p
Telefón: 59266-348

Martin Marko, Ing.
Miestnosť: 466/B,4.p.
Telefón: 59266-368

Bronislava Škarbová, Ing., PhD.
Miestnosť: 429/b.B,4.p.
Telefón: 59266-402

520 Odbor živočíšnej výroby

Peter Juhász, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 449/A,4.p.
Telefón: 59266-549

Lenka Capeková, Ing. PhD.
Miestnosť: 452/A,4.p
Telefón: 59266-560

Tamara Dudaščíková, Ing.
Miestnosť: 451/A,4.p.
Telefón: 59266-551

Albín Karcol, Ing.
Miestnosť: 456/A,4.p.
Telefón: 59266-554

Kristína Mouelhi, MVDr.
Miestnosť: 454/A,4.p.
Telefón: 59266-546

Zuzana Salagová, Ing.
Miestnosť: 450/A,4.p.
Telefón: 59266-552

Ján Sukovský, Ing.
Miestnosť: 447/A,4.p.
Telefón: 59266-544

Nikola Svetláková, Mgr.
Miestnosť: 455/A,4.p.
Telefón: 59266-550

Peter Tatarka, Ing.
Miestnosť: 457/A,4.p.
Telefón: 59266-553

600 SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB

Peter Bognár, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 641/B,6.p.
Telefón: 59266-540

Judita Opálková
sekretárka generálneho riaditeľa
Miestnosť: 640/B, 6.p.
Telefón: 59266-541

Ivana Hacajová RNDr.
Miestnosť: 339/A,3.p.
Telefón: 59266-314

Zdenka Masodiová, Ing.
Miestnosť: 326/A,3.p.
Telefón: 59266-326

610 Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka

Karin Radecká, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 436/A,4.p.
Telefón: 59266-500, 539

Andrea Tatárová, Bc.
asistentka
Miestnosť: 437/A,4.p.
Telefón: 59266-500

613 Oddelenie projektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Jana Juhászová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 636/B, 6.p.
Telefón: 59266-586

Dagmar Bezáková, Mgr.
Miestnosť: 629/B, 6.p.
Telefón: 59266-507

Dávid Karas, Ing.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-561

František Kirschner, Ing.
Miestnosť: 635/B, 6.p.
Telefón: 59266-504

Veronika Páleníková, PhDr.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-400

Milan Sejna, Mgr.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-441

Andrea Tvrdá, Ing.
Miestnosť: 628/B,6.p.
Telefón: 59266-508

Ladislav Varga, Mgr.
Miestnosť: 629/B,6.p.
Telefón: 59266-517

Ján Végh, JUDr.
Miestnosť: 636/B,6.p.
Telefón: 59266-501

614 Oddelenie CLLD

Ingrid Kociánová, Mgr.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 624/C, 6.p.
Telefón: 58317-192, 59266-513

Viliam Bružeňák, Ing.
Miestnosť: 635/B,6.p.
Telefón: 59266-589

Marcela Macková, Mgr.
Miestnosť: 601/C,6.p.
Telefón: 59266-590

Michal Málnási, Ing.
Miestnosť: 601/C,6.p.
Telefón: 59266-538

620 Odbor neprojektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Rudolf Trebatický, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 548/b.B,5.p.
Telefón: 59266-434

Kristína Nováková, Bc.
sekretárka
Miestnosť: 549/b.B,5.p.
Telefón: 59266-433

Štefan Bruchter, Ing.
Miestnosť: 545/B,5.p.
Telefón: 59266-444

Lýdia Frešová546/B,5.p., Mgr.
Miestnosť: 546/B,5.p.
Telefón: 329

Zuzana Gergeľová, Ing.
Miestnosť: 550/b.B,5.p.
Telefón: 59266-432

Ján Haluška, Ing.
Miestnosť: 552/b.B,5.p.
Telefón: 59266-430

Ondrej Söke, Ing.
Miestnosť: 551/B, 5.p.
Telefón: 59266-431

630 Odbor Riadiaceho orgánu Operačného programu Rybné hospodárstvo

Andrea Šrojta Hrdá, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 225/C, 2.p.
Telefón: 59266-274

Katarína Gaburová, Bc.
sekretárka
Miestnosť: 225/C,2.p.
Telefón: 59266-275

631 Oddelenie riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo

Ján Chládok, Mgr.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 216/C,2.p.
Telefón: 59266-282

Ľuboš Dudáš, Mgr.
Miestnosť: 220/C,2.p.
Telefón: 59266-283

Karol Gulčík, Ing.
Miestnosť: 220/C,2.p.
Telefón: 59266-299

Martina Gulková, Ing.
Miestnosť: 220/C,2.p.
Telefón: 59266-279

Kamil Huslica, RNDr.
Miestnosť: 221/C,2.p.
Telefón: 59266-278

632 Oddelenie posudzovania projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo

Eva Surovičová, Ing.
vedúca oddelenia
Miestnosť: 214/C,2.p.
Telefón: 59266-286

Milena Krištofová, Ing.
Miestnosť: 215/C,2.p.
Telefón: 59266-273

Kristína Tančárová, Mgr.
Miestnosť: 215,2.p.
Telefón: 59266-284

640 Odbor priamych platieb a správnych činností

František Círia, Mgr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 101/C,1.p.
Telefón: 59266-236

Iveta Kováčová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 101/b.C,1.p.
Telefón: 59266-235

Adriana Blašková, Ing.
Miestnosť: 201/C,2.p.
Telefón: 269

Lucia Karlíková, Mgr.
Miestnosť: 553/B,5.p.
Telefón: 59266-399

Milan Klenovčan, Ing.
Miestnosť: 200/b.C,2.p.
Telefón: 59266-334

Eva Krištofičová, Ing.
Miestnosť: 506E/C, 5.p.
Telefón: 59266-201

Marek Krošlák, Ing.
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-203

Soňa Lukáčová, JUDr.
Miestnosť: 201/C,2.p.
Telefón: 59266-294

Marek Milec, Mgr.
Miestnosť: 200/C,2.p.
Telefón: 59266-304

Miloš Turiak, Mgr.
Miestnosť: 506F/C, 5.p.
Telefón: 59266-335

Milan Vavrinský, Mgr.
Miestnosť: 506/C, 5.p.
Telefón: 59266-202

700 SEKCIA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A SPRACOVANIA DREVA

Michal Tomčík, Ing.
generálny riaditeľ sekcie
Miestnosť: 632/B,6.p.
Telefón: 59266-243

Adriána Janisková, Ing.
sekretárka
Miestnosť: 632/B,6.p.
Telefón: 59266-242

Terézia Filipová, Ing.
Miestnosť: 633/B,6.p.
Telefón: 59266-516

Boris Greguška, Ing. PhD.
Miestnosť: 623/C, 6.p.
Telefón: 59266-536

710 Odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva

Alexander Čarný, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 620/C, 6.p.
Telefón: 59266-518

Michal Hušťák, Ing.
Miestnosť: 625/C, 6.p.
Telefón: 59266-511

Veronika Lehotská, Ing.
Miestnosť: 622/C,6.p.
Telefón: 59266-515

Ján Marcinek, Ing.
Miestnosť: 602/C,6.p.
Telefón: 59266-537

Jozef Turok, Dr., Ing.
Miestnosť: 621/C,6.p.
Telefón: 59266-525

Judita Višvaderová, Ing.
Miestnosť: 622/C,6.p.
Telefón: 59266-569

720 Odbor štátnej správy lesného hospodárstva

Pavol László, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 615/C, 6.p.
Telefón: 59266-523

Jozef Fekete, Ing. PhD.
Miestnosť: 610/C,6.p.
Telefón: 59266-529

Henrich Klescht, Ing.
Miestnosť: 608/C,6.p.
Telefón: 59266-531

Petra Krchňavá, Mgr.
Miestnosť: 619/C, 6.p.
Telefón: 59266-519

Matej Kučera, Ing.
Miestnosť: 606/C,6.p.
Telefón: 59266-547

Andrea Longauerová, Ing.
Miestnosť: 611/C, 6.p.
Telefón: 59266-528

Jana Petrášová, Ing.
Miestnosť: 618/b.C,6.p.
Telefón: 59266-520

Erik Rozkopál, Ing.
Miestnosť: 606/C,6.p.
Telefón: 59266-533

Pavel Toma, Ing.
Miestnosť: 609/C, 6.p.
Telefón: 59266-530

730 Odbor poľovníctva

Bibiana Kapustová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 613A/C,6.p.
Telefón: 59266-526

Silvia Sármányová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 616/b.C,6.p.
Telefón: 59266-522

Jozef Harman, Mgr.
Miestnosť: 607/C,6.p.
Telefón: 59266-532

Milan Chlpoš, Ing.
Miestnosť: 614/C,6.p.
Telefón: 59266-524

Michaela Vicenová, Ing.
Miestnosť: 614/C, 6.p.
Telefón: 59266-585

750 Odbor správy lesného majetku a spracovania dreva

Jozef Dóczy, Ing. PhD.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Miestnosť: 626/B,6.p.
Telefón: 59266-510

Gabriela Bátora Lichvárová, Mgr.
Miestnosť: 627/B,6.p.
Telefón: 59266-582

Slávka Bernadovičová, Ing. PhD.
Miestnosť: 611/C, 6.p
Telefón: 59266-514

Ľubomír Hiľovský, Ing.
Miestnosť: 36/A,prízemie
Telefón: 59266-509

Lucia Hroššová, JUDr.
Miestnosť: 627/B,6.p.
Telefón: 59266-571

Maroš Lisko, Ing.
Miestnosť: 612/C,6.p.
Telefón: 59266-583

Matúš Marko, Ing.
Miestnosť: 612/C, 6.p.
Telefón: 59266-527

Dominika Petrušková, Ing.
Miestnosť: 607/C,6.p.
Telefón: 59266-581

Zuzana Slatkovská, Ing. PhD.
Miestnosť: 607/C,6.p.
Telefón: 59266-542

800 SEKCIA POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU

Jaroslav Remža, Ing., PhD.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Miestnosť: 702/C,7.p.
Telefón: 59266-567

Marcela Gábrišová
sekretárka
Miestnosť: 702/C,7.p.
Telefón: 59266-566

810 Odbor bezpečnosti potravín a výživy

Marica Kuzmiak Theiszová, Ing., PhD.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 709/C,7.p.
Telefón: 59266-559

Jarmila Demovičová
sekretárka riad. odboru
Miestnosť: 730/b.B,7.p.
Telefón: 59266-572

Ľubica Hózová, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-564

Katarína Janeková, Ing.
Miestnosť: 704/b.C,7.p.
Telefón: 59266-568

Zuzana Kotrčová, Ing.
Miestnosť: 706/C,7.p.
Telefón: 59266-562

Katarína Kromerová, MUDr.
Miestnosť: 715/C,7.p.
Telefón: 59266-555

Michal Kunštek, Ing.
Miestnosť: 731/C, 7.p.
Telefón: 59266-570

Lucia Milec, Ing.
Miestnosť: 706/C,7.p.
Telefón: 59266-579

Zuzana Ševčíková, RNDr. PhD.
Miestnosť: 725/C,7.p.
Telefón: 59266-545

820 Odbor potravinárskej výroby

Martin Žaťko, JUDr.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 714/C,7.p.
Telefón: 59266-580

Ľubica Lacová
asistentka
Miestnosť: 712,7.p.
Telefón: 59266-556

Michal Moravčík, Ing. MBA
Miestnosť: 711/C,7.p.
Telefón: 59266-565

Eva Mrugová, Ing.
Miestnosť: 710/C, 7.p.
Telefón: 59266-578

Ján MVDr. Mačanga, PhD.
Miestnosť: 705/C,7.p.
Telefón: 59266-563

Denisa Petrakovičová, Ing.
Miestnosť: 716/C,7.p.
Telefón: 59266-558

Simona Sirotňáková, Ing.
Miestnosť: 727/C,7.p.
Telefón: 59266-543

830 Odbor obchodu

Jana Reváková, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 721/C,7.p.
Telefón: 59266-337

Zuzana Čižmárová, Ing.
Miestnosť: 722/C,7.p.
Telefón: 59266-291

Jaroslava Kadlicová, Ing.
Miestnosť: 718/C,7.p.
Telefón: 59266-297

Bianka Kuštárová, Ing.
Miestnosť: 719/C,7.p.
Telefón: 59266-373

Marek Ondruška, Ing.
Miestnosť: 722/C,7.p.
Telefón: 59266-289

Milan Pakši, Ing.
Miestnosť: 726/C,7.p.
Telefón: 59266-339

Nadežda Peťková, Ing.
Miestnosť: 724/C,7.p.
Telefón: 59266-364

2000 SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA (vo Zvolene)

Miloš Kravár, Mgr.
riaditeľ
Miestnosť: 317
Telefón: 02/59266-305

Viktória Pupáková, Ing.
asistentka
Miestnosť: 318
Telefón: 02/59266-306

2001 Oddelenie inšpekčnej činnosti

Jozef Jurkemík, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 309
Telefón: 02/59266-374

Juraj Dubina, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 110
Telefón: 02/59266-375

Judita Džadoňová, Ing.
inšpektorka
Miestnosť: 117
Telefón: 02/59266-376

Michal Galajda, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 105
Telefón: 02/59266-377

Miroslav Garaj, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 105
Telefón: 02/59266-378

Eva Hušťáková, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 38/A,prízemie
Telefón: 59266-521

Peter Kicko, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 310
Telefón: 02/59266-379

Zuzana Koštová, Ing.
inšpektorka
Miestnosť: 116
Telefón: 02/59266-380

Milan Kučera Ing.
inšpektor
Miestnosť: 381
Telefón: 02/59266-381

Eva Kútna, Ing.
inšpektorka
Miestnosť: 117
Telefón: 59266-383

Jana Mesíková, Ing.
inšpektorka
Miestnosť: 116
Telefón: 02/59266-472

Dávid Novický, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 108
Telefón: 02/59266-384

Michal Petráš, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 107
Telefón: 02/59266-385

Jozef Pšida, Ing. PhD.
inšpektor
Miestnosť: 105
Telefón: 02/59266-386

Blažej Seman, PhD.Ing.
inšpektor
Miestnosť: 107
Telefón: 02/59266-387

Ivan Sitár, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 110
Telefón: 02/59266-388

Rastislav Smutný, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 110
Telefón: 02/59266-389

Samuel Šimo-Svrček, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 106
Telefón: 02/59266-390

Miroslav Štulajter, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 106
Telefón: 02/59266-391

Ondrej Šurkovský, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 108
Telefón: 02/59266-392

Jozef Tvrdošínsky, Ing.
inšpektor
Miestnosť: 105
Telefón: 02/59266-393

2002 Metodicko-právne oddelenie

Martin Kicko, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 319
Telefón: 02/59266-411

Eva Boháčová, Ing.
Miestnosť: 307
Telefón: 02/59266-412

Milota Golianová, Ing.
Miestnosť: 307
Telefón: 59266-382

Peter Kršačok, JUDr.
Miestnosť: 307
Telefón: 02/59266-436

Miroslav Mazúr, JUDr.
Miestnosť: 308
Telefón: 02/59266-437

Pavel Tupa, JUDr.
Miestnosť: 308
Telefón: 02/59266-478

3000 SEKCIA POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Róbert Čalfa, JUDr.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Miestnosť: 436/A,4.p.
Telefón: 59266-200

3010 Odbor riadenia štátnej správy pozemkových úprav

Andrej Vašek, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 410/C,4.p.
Telefón: 59266-419

Jana Naďová
sekretárka riaditeľa odboru
Miestnosť: 411/b.C,4.p.
Telefón: 59266-418
Fax: 59266-271

Jozef Bugár, Ing.
Miestnosť: 408/C,4.p.
Telefón: 59266-420

Jana Dudová, Ing.
Miestnosť: 407/C,4.p.
Telefón: 59266-483

Daniela Halmešová, Mgr.
Miestnosť: 426/C,4.p.
Telefón: 59266-405

Tomáš Hargaš, JUDr.
Miestnosť: 413/C,4.p.
Telefón: 59266-416

Pavlína Jackuliaková, Ing.
Miestnosť: 422/C,4.p.
Telefón: 59266-495

Richard Lazúr, Mgr.
Miestnosť: 406/C,4.p.
Telefón: 59266-193

Daniela Sláviková, Ing.
Miestnosť: 426/C,4.p.
Telefón: 59266-484

Ľubomír Suchý, Ing.
Miestnosť: 406/C,4.p.
Telefón: 59266-421

Hanka Svrčková, Ing.
Miestnosť: 407/C,4.p.
Telefón: 59266-492

Monika Šimková, Ing.
Miestnosť: 318/C,3.p.
Telefón: 59266-445

Dana Trinksová, Ing.
Miestnosť: 314/C,3.p.
Telefón: 59266-499

3020 Odbor metodiky pozemkových úprav

Jozef Šimko, Ing.
poverený vykon. funkcie riaditeľa
Miestnosť: 408/C,4.p.
Telefón: 59266-186

Lenka Hrnčiarová, JUDr.
Miestnosť: 314/C,3.p.
Telefón: 59266-410

4000 Protikorupčné oddelenie

Adrián Macko, Ing.
pov. vykonávaním funkcie vedúceho
Miestnosť: Zvolen
Telefón: 59266-250

Jozef Lutter, Ing.
Miestnosť: Zvolen
Telefón: 59266-251

Eva Šolcová, Ing.
Miestnosť: Zvolen
Telefón: 59266-254

5000 Odbor politík a štatistiky

Samuel Súkennik, Ing. MSc.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
Miestnosť: 106/C,1.p.
Telefón: 59266-223

Oľga Karasová, Ing.
Miestnosť: 106a/C,1.p.
Telefón: 59266-228

Viktória Michelčíková, Ing.
Miestnosť: 105/C, 1.p.
Telefón: 59266-352

Tomáš Šimúth, Ing.
Miestnosť: 111/C,1.p.
Telefón: 59266-221