Facebook Statistics
Značka Kvality

500 SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA

Juraj Pénzeš, Ing.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-350

Tímea Vámošová
sekretárka gen. riad.
Telefón: 59266-351

510 Odbor rastlinnej výroby

Juraj Pénzeš, Ing.
pov. vyk. funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-350

520 Odbor živočíšnej výroby

Juraj Pénzeš, Ing.
pov. vyk. funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-350


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood