Facebook Statistics
Značka KvalityZoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v schéme SAPS

01-04-2016
podľa nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z. v roku 2016 je uvedený v položke 63. Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (34. úplné vydanie). Osivo sa osvedčuje podľa nariadenia vlády č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v SR v roku 2014 podľa § 15 ods. 3 zákona č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

14-03-2014
Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v schéme SAPS podľa nariadenia vlády č. 488/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov v roku 2014 je uvedený v položke 63. Spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (32. úplné vydanie). Osivo sa osvedčuje podľa nariadenia vlády č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh...


Zrušenie obmedzenia pre odrody Finola a Tiborszállási v schéme priamych podpôr

30-04-2013
Dnes bolo v Úradnom vestníku zverejnené Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 393/2013, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1120/2009 a 1122/2009, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti a oznamovacie povinnosti týkajúce sa odrôd konope...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood