Facebook Statistics
Značka KvalityOznam o ukončení Výzvy č. 1/2021/PO1

02-08-2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, upozorňuje žiadateľov,...

Oznam o ukončení Výzvy č. 2/2021/PO2/ŠC2.2.1, ŠC2.2.3

02-08-2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, upozorňuje žiadateľov,...

Oznam o ukončení Výzvy č. 3/2021/PO2/ŠC2.1.1

02-08-2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, upozorňuje žiadateľov,...

Oznam o ukončení Výzvy č. 4/2021/PO4/ŠC4.3.1

02-08-2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, upozorňuje žiadateľov,...

Oznam o ukončení Výzvy č. 5/2021/IOH

02-08-2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, upozorňuje žiadateľov,...


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood