Facebook Statistics
Značka Kvality

Agrorezort pripravil aplikáciu na boj proti AMO a ochranu domácich chovov

30-09-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa aplikáciu na podporu lovu diviačej zveri, s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných (AMO) a ochrániť chovy domácich ošípaných. Aplikácia vznikla v internom prostredí na Sekcii stratégií, analýz a prierezových činností MPRV SR.

Úhrada tzv. „zástrelného“ bude hradená mimoriadnym rozpočtovým opatrením z rozpočtu ministerstva a môže byť poskytnutá:

  • užívateľom poľovných revírov zaradených do P I, v ktorých sa nachádza alebo do nich zasahuje vysokoriziková oblasť AMO (modré - reštrikčné pásmo I) vrátane nárazníkovej zóny AMO s Maďarskom (hnedá zóna)
    vo výške 100 EUR za každého uloveného diviaka (bez rozdielu veku a pohlavia)
  • užívateľom poľovných revírov nezaradených do reštrikčných pásiem (biela - čistá časť územia SR)
    vo výške 100 EUR za každý kus ulovenej samičej zveri (diviačica, lanštiak - samica, diviača - samica)

Zástrelné môže byť poskytnuté za diviaky ulovené v období od 1. októbra 2022 do 31.decembra 2022 za predpokladu, že boli splnené stanovené podmienky. Je dôležité, aby poľovník bezprostredne po ulovení diviačej zveri, vyhotovil fotodokumentáciu a vložil ju spolu s ďalšími údajmi do aplikácie na stránke: https://statistika1.land.gov.sk/zastrelne . Návod na registráciu a použitie aplikácie sa nachádza priamo v aplikácii.

Aktuálne zaradenie katastrálnych území do jednotlivých zón je zverejnené tu: https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp.

V prípade zmeny zaradenia sa nárok na úhradu za ulovenie diviačej zveri bude posudzovať podľa stavu platnému ku dňu ulovenia predmetného jedinca.

Súčasťou tlačovej správy je METODICKÉ USMERNENIE pre vyplnenie online formulárov aplikácie Zástrelné.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood