Facebook Statistics
Značka Kvality

Aké doklady musí žiadateľ o finančný príspevok predložiť o svojej kvalifikácii? Treba zvlášť doklad o kvalifikácii na písanie projektov?

15-06-2010

Žiadané doklady uvedené v príručke pre žiadateľa o NFP sú:

Doklad poverujúci zamestnanca žiadateľa zodpovednosťou za riadenie projektu a jeho kvalifikačné predpoklady:

  1. Doklad o ukončení najvyššieho vzdelania (minimálne stredoškolské vzdelanie) a/alebo osvedčenie o úspešnom ukončení rekvalifikačného kurzu a/alebo potvrdenie o predchádzajúcej odbornej praxi,
  2. Životopis osoby zodpovednej za riadenie projektu

Nevyžaduje sa teda kvalifikácia na písanie europrojektov ale doklad na kvalifikačné schopnosti spojené s realizáciou projektového zámeru.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood