Facebook Statistics

Aktivity projektu, ktoré určitým spôsobom nadväzujú na predošlé, existujúce aktivity sú výhodou alebo skôr nevýhodou pri posudzovaní projektu?

15-06-2010

V niektorých prípadoch sú výhodou v niektorých skôr nevýhodou. Podujatia opakujúce sa, alebo séria podujatí nie sú podporovateľné (napríklad už predtým existujúce podujatia - slávnosti, atď.), avšak aktivity na seba nadväzujúce znamenajú výhodu pri posudzovaní (štúdiu nasleduje samotná realizácia, investícia).


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood