Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuálne výberové konania vo FAO

24-07-2018

MPRV SR dáva do pozornosti aktuálne zverejnenú výzvu na obsadenie dočasných pozícií pre podporných zamestnancov (General Service Positions G1/G2) v rámci Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Bližšie informácie ohľadom kvalifikačných predpokladov a podmienok prijatia, vrátane aplikačného procesu, nájdete na stránke FAO https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?job=180693&tz=GMT%2B02%3A00. Termín na podanie prihlášky je 15. septembra 2018.

Do pozornosti taktiež dávame zverejnenú výzvu na obsadenie profesionálnej pozície programového koordinátora (P2) v rámci FAO. Bližšie informácie ohľadom kvalifikačných predpokladov a podmienok prijatia na túto pozíciu nájdete na stránke FAO http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/VA/pdf/IRC5633.pdf. Termín na podanie prihlášky je 12. augusta 2018.

Bližšie informácie ohľadom ostatných otvorených výberových konaní nájdete na stránke FAO http://www.fao.org/employment/home/en/.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na odbor zahraničnej koordinácie MPRV SR, kontaktná osoba Andreas Fabián, tel. 02 59266 281, e-mail [email protected] a Zora Weberová, Stála predstaviteľka SR pri FAO, e-mail [email protected].

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood