Facebook Statistics

Celoeurópske legislatívne riešenie proti nekalým obchodným praktikám

12-12-2017

Na decembrové zasadnutie Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov sme predložili bod týkajúci sa boja proti nekalým obchodným praktikám. Cieľom je dosiahnuť vyváženejší potravinový dodávateľský reťazec a posilniť postavenie poľnohospodárov. Iniciatívu Slovenska, ktorá požaduje legislatívne riešenie tohto problému, na decembrovej Rade EÚ podporilo ďalších 16 poľnohospodárskych ministrov.

  • V rámci verejnej konzultácie, do ktorej bolo zaslaných vyše 1500 príspevkov od farmárov, potravinárov, dodávateľov aj spotrebiteľov, až 94% zo zapojených subjektov potvrdilo existenciu nekalých obchodných praktík
  • Ministri EÚ chcú, aby spoločná poľnohospodárska politika bola v budúcnosti menej komplikovaná a menej byrokratická
  • Slovensko presadzuje vyrovnanie platieb pre poľnohospodárov v EÚ, v otázke tzv. stropovania príjmov pre farmárov je zdržanlivé

„Nekalé obchodné praktiky už dlhodobo predstavujú jeden z hlavných elementov narúšajúci rovnováhu v potravinovom dodávateľskom reťazci. Poľnohospodári sú najdôležitejším článkom potravinového dodávateľského reťazca a je našou povinnosťou vytvárať im férové a vhodné obchodné podmienky,“ uviedla vo svojom vystúpení podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Táto téma bola aj prioritou minuloročného slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Európska komisia už vykonáva v tomto smere konkrétne kroky. V auguste 2017 spustila tzv. verejnú konzultáciu k fungovaniu potravinového reťazca. Z vyše 1500 podnetov od farmárov, spracovateľov, dodávateľov aj spotrebiteľov z celej EÚ až 94% potvrdilo výskyt nekalých obchodných praktík a až 95% požadovalo legislatívne riešenie.

Podľa ministerky Gabriely Matečnej na našom vnútornom trhu aktuálne evidujeme desiatky nekalých obchodných praktík, ktoré sú aplikované priamo proti poľnohospodárom. Patria sem napríklad oneskorené platby za faktúry, jednostranné a retroaktívne zmeny zmluvných vzťahov, požiadavky hradiť marketingové náklady, vstupné poplatky, náhrady za zbytočne nespotrebované alebo nepredané výrobky, rušenie objednávok na poslednú chvíľu, poskytovanie dôverných informácií tretím stranám a ďalšie.

Nosnou témou decembrového rokovania ministrov EÚ bola najmä budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva. Európska komisia predstavila dokument ako by mala vyzerať po roku 2020 Spoločná poľnohospodárska politika (SPP). Dokument hovorí o zachovaní prvého piliera, ale aj o podpore inovácií a digitalizácie, spravodlivej podpore príjmov, starostlivosti o životné prostredie, ako aj o posilnení sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí. „Pre Slovensko je kľúčová téma tzv. stropovania platieb, čiže stanovenie horného finančného limitu pre farmy bez ohľadu na veľkosť. Slovensko je v tejto téme spolu s Českou republikou veľmi rezervované a určite nechceme diskriminovať veľkých farmárov,“ uviedla ministerka Matečná.

Európska komisia začiatkom tohto roka začala verejnú konzultáciu a dostala k  budúcnosti SPP viac než 320 tisíc pripomienok. Väčšina respondentov si priala zachovanie silnej spoločnej poľnohospodárskej politiky na úrovni EÚ. Mala by byť ale jednoduchšia, flexibilnejšia a viac zameraná na riešenie kľúčových výziev ako zabezpečenie primeranej životnej úrovne pre poľnohospodárov, ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za prioritu považuje najmä vyrovnanie platieb v rámci EÚ a tiež lepšie zacielenie podpory príjmov farmárov.

Poľnohospodári v EÚ sa starajú o pôdu, vodu, vzduch a biodiverzitu na ploche tvoriacej 48 % územia Európskej únie, pričom lesníci sa starajú o ďalších 36 % územia. Tento sektor v celej Únii prináša pravidelnú prácu pre 22 miliónov ľudí a spolu so súvisiacimi odvetviami tvorí až 44 miliónov pracovných miest.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood