Facebook Statistics
Značka Kvality

Dovoz komodít chce mať agrorezort pod kontrolou

25-07-2022

Na pokyn ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana dnes zasadal na pôde MPRV SR Krízový štáb pre riešenie ukrajinskej krízy. Krízový štáb viedol štátny tajomník Martin Kováč. Prítomní vyhodnocovali informácie, ktorými MPRV SR v súvislosti s tranzitom obilia z Ukrajiny do tretích krajín disponuje.

Krízový štáb MPRV SR podporuje myšlienku Koridorov solidarity pre tranzit ukrajinskej pšenice do tretích krajín, zároveň však vydal pokyn pre ÚKSÚP a ŠVPS na zvýšený odber vzoriek a monitoring všetkých komodít obilia, ktoré vchádzajú na náš trh hlavne so zameraním sa na kontrolu rezíduí pesticídov a rádiologické vyšetrenia,“ uviedla generálna tajomníčka služobného úradu Zuzana Nouzovská.

Krízový štáb prijal niekoľko záverov. Jedným z nich je poverenie štátneho tajomníka rezortu Martina Kováča na zorganizovanie bilaterálneho rokovania na úrovni V4. Ako predsedajúca krajina V4 zvoláme na zajtra, utorok 26. júla 2022 rokovanie, na ktorom si chceme overiť stav a postoje jednotlivých členských krajín ku situácii na trhu s obilninami. 

Smerom k domácemu trhu je dôležitá príprava zasadnutia expertnej skupiny, ktorá sa na pôde MPRV SR stretne už vo štvrtok, 28. júla 2022. Na stretnutie budú prizvaní aj predstavitelia Komoditnej rady pre obilie. 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood