Facebook Statistics

Globálne strategické a čiastkové ciele pre lesy

21-08-2018

Strategický plán Organizácie Spojených národov pre lesy (UNSPF) na roky 2017 až 2030 prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) na svojom zasadnutí 27. apríla 2017 v New Yorku. Strategický plán je globálnym a univerzálnym nástrojom OSN, ktorý stanovuje strategickú víziu, ako aj 6 strategických a 25 čiastkových cieľov pre svetové lesy do roku 2030. Ambíciou stanovených cieľov je zásadným spôsobom prispieť k úsiliu v boji proti globálnemu odlesňovaniu a degradácii lesov, ako aj k lepšiemu využitiu potenciálu lesov pri plnení cieľov Parížskej klimatickej dohody, rozvojových cieľov Agendy 2030 a iných medzinárodne odsúhlasených cieľov, ktoré súvisia s agendou lesov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood