Facebook Statistics
Značka Kvality
Regionálny rozvoj

/index.php?navID=89

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou 
PO6: Technická pomoc 

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.

V regiónoch pribudnú nové cyklotrasy

15-08-2017
Foto: V regiónoch pribudnú nové cyklotrasyV mestách a obciach na Slovensku pribudnú desiatky nových cyklotrás. Vyhodnotili sme prvú sériu žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ. V prvom kole bolo podporených 28 projektov zameraných na rozvoj cyklistickej infraštruktúry. S realizáciou sa začne už tento rok.

Doprava v regiónoch sa zlepší, pribudnú prestupné terminály aj záchytné parkoviská

07-08-2017
Foto: Doprava v regiónoch sa zlepší, pribudnú prestupné terminály aj záchytné parkoviskáCelkovo 31 projektov zameraných na zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy zatiaľ doručili samosprávy na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Pribudnú prestupné terminály, záchytné parkoviská či projekty na preferenciu verejnej dopravy.

Oznam o organizovaní workshopu – Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia v rámci ŠC 4.2.1

03-08-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno - poradenským centrom pre EŠIF NSK si Vás dovoľuje pozvať na workshop ...Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu

06-07-2017
Foto: Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciuVypísali sme novú eurofondovú výzvu, ktorá je zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu. Vyčlenených je 55 miliónov eur.

Klienti sociálnych služieb dostanú možnosť prejsť z veľkých neosobných​ centier do malých komunitných

22-05-2017
Foto: Klienti sociálnych služieb dostanú možnosť prejsť z veľkých neosobných​ centier do malých komunitnýchPoskytovatelia sociálnych služieb budú môcť získať finančné prostriedky na podporu prechodu z inštitucionálnej formy na komunitnú. Týka sa to zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z fondov EÚ je vyčlenených takmer 68 miliónov eur.

Spolupráca s NAKA priniesla prvý výsledok pri odhaľovaní korupcie

24-02-2017
Foto: Spolupráca s NAKA priniesla prvý výsledok pri odhaľovaní korupciePôdohospodárska platobná agentúra (PPA) víta spoluprácu s políciou a NAKA na odhaľovaní korupcie, ktorá priniesla prvé výsledky. Agentúra bude aj naďalej úzko spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní v boji proti korupcii.

V materských školách pribudnú tisíce miest

24-01-2017
Foto: V materských školách pribudnú tisíce miestNaše ministerstvo prijalo spolu 272 projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Na projekty je vyčlenených spolu 79,8 milióna eur. Vďaka tomu pribudnú v škôlkach tisíce nových miest.

Ministerstvo pôdohospodárstva naštartovalo čerpanie eurofondov, a realizuje ich transparentne a odborne

20-01-2017
Foto: Ministerstvo pôdohospodárstva naštartovalo čerpanie eurofondov, a realizuje ich transparentne a odborneReakcia na medializovanú tlačovú konferenciu strany Sloboda a Solidarita: Slovensko po dvoch rokoch od štartu čerpalo eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na úrovni menej ako jedno percento. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) od marca zásadným spôsobom reštartovalo fungovanie celého operačného programu. Od začiatku novembra spustilo šesť eurofondových výziev v hodnote 416 miliónov eur.

Drahokam synagógy v Trnave vstal z mŕtvych

16-12-2016
Foto: Drahokam synagógy v Trnave vstal z mŕtvychFocus - „Drahokam sa vždy drahokamom čistí,“ – táto metafora Pavla Országha Hviezdoslava otvárala výstavu akademického maliara pána Mariána Oravca v Galérii Jána Koniarka v Trnave

V Senici majú nové námestie, aj mladí umelci nové priestory

14-11-2016
Foto: V Senici majú nové námestie, aj mladí umelci nové priestoryFOCUS - V Senici má pobočku Európska komisia už šiesty rok. Podobných centier máme v SR dvanásť. Celkovo v EÚ je ich štyristo a všetky sa zameriavajú na mládež.

Ministerka Matečná podporila Európsky týždeň mobility, na rokovanie vlády prišla na bicykli

21-09-2016
Foto: Ministerka Matečná podporila Európsky týždeň mobility, na rokovanie vlády prišla na bicykliPri príležitosti Európskeho týždňa mobility ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná podporila alternatívny a ekologický spôsob cestovania v meste. Na rokovanie vlády cestovala z ministerstva na bicykli. Ministerstvo tiež podporilo kampaň Na bicykli do obchodu.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood