Facebook Statistics
Značka Kvality

Pokračujú cielené kontroly veterinárov

24-11-2010
Aj v novembri Štátna veterinárna a potravinová správa opätovne vykonala cielené kontroly hydiny v slovenských obchodoch.

Výsledkom stretnutia ministrov pôdohospodárstva krajín V4 + 2 je Bratislavská deklarácia

14-11-2010
Zľava: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon, námestník ministra poľnohospodárstva ČR Juraj Chmiel, podštátny tajomník ministerstva Ministerstva rozvoja vidieka MR Dr. Zsolt Horváth, štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva  a potravinárstva BR p. Tzvetan Dimitrov, minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka PR p. Marek Sawicki, minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Rumunska p. Valeriu Tabără.Ministri a štátni tajomníci členských krajín V4 – Slovenska, Maďarska, Poľska a Česka - spolu so zástupcami Bulharska a Rumunska v utorok 9. novembra 2010 svojimi podpismi pod Bratislavskú deklaráciu...

Uvoľnenie intervenčných zásob obilnín

08-11-2010
Rok 2010 bol pre slovenský agropotravinársky sektor neveľmi úspešný. Pod zhoršenú situáciu na trhu s obilím sa podpísalo viacero faktorov,...

V poľskej hydine kontrolóri objavili baktérie salmonely

04-11-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pokračuje v intenzívnych kontrolách obchodných reťazcov, zameraných na kvalitu hydinového mäsa.

Zoznam znalcov

03-11-2010

Personálne zmeny na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

02-11-2010
Mgr. Katarína Ďurica ku dňu 2.11. 2010 opúšťa post hovorkyne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a bude pôsobiť na komunikačnom odbore Ministerstva životného prostredia SR.

Zmena názvu ministerstva

02-11-2010
Na základe schváleného Zákona č. 372/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy...


Cielená kontrola hydinového mäsa – výsledky v niektorých prípadoch vzbudzujú odpor

25-10-2010
V období od 1. 10. 2010 do 22. 10. 2010 prebehla cielená kontrola č. 225/10, zameraná na kvalitu hydinového mäsa v slovenských obchodoch.

Odovzdávanie ocenení Top Agro a Najkrajší chotár

25-10-2010
Foto: Odovzdávanie ocenení Top Agro a Najkrajší chotárZástupcovia poľnohospodárskych družstiev, obchodných spoločností, súkromných farmárov a potravinárskych podnikov sa stretli v Piešťanoch v Dome umenia 21. októbra,...

Ministri Simon a Fuksa nielen o značkách kvality

21-10-2010
Foto: Ministri Simon a Fuksa nielen o značkách kvalitySpolupráca pri získavaní ochranných známok a téma kvality potravín, Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013 a povodňové škody. Aj to boli témy stretnutia ministrov...

Oznam ku kompenzácii škôd spôsobených povodňami

20-10-2010
Farmár zverejnený v zozname inventarizácie poškodených poľnohospodárskych pozemkov povodňami môže požiadať do 29. 10. 2010 VÚPOP o prehodnotenie...

Hydromelioračné kanály ako nástroj boja proti povodniam

20-10-2010
Foto: Hydromelioračné kanály ako nástroj boja proti povodniamMinister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon 19. októbra navštívil obec Vlčany, aby sa stretol so starostami z Trnavského a Nitrianskeho kraja.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood