Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie o usmernení Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR

13-10-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR oznamuje, že od 18. októbra 2010 nadobúda účinnosť usmernenie z 13. októbra 2010 č. 1472/2010-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam.

Návšteva veľvyslanca Maďarska na pôde ministerstva

12-10-2010
Návšteva veľvyslanca Maďarska na pôde ministerstvaMinister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Maďarskej republiky pána Antala Heizera a štátneho radcu Lajosa Váradiho.

Návšteva ministra Simona v Dunajskej Strede

11-10-2010
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Zsolt Simon sa v piatok 8. októbra zúčastnil pracovného stretnutia pôdohospodárov z okresov Komárno,...

Nariadenie ministra Simona o monitoringu Dunaja

08-10-2010
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Zsolt Simon sa vzhľadom na aktuálne dianie okolo ekologickej katastrofy v Maďarsku rozhodol nariadiť Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP, š.p.) okamžité monitorovanie toku rieky Dunaj...

Tlačová správa

07-10-2010
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Zsolt Simon na základe uznesenia vlády SR zo dňa 6.10.2010 odvolal z funkcie...

Predvolebné letáky boli podľa ĽS-HZDS vytlačené „omylom“

05-10-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja dňa 28.9. 2010 obdržalo z centrály ĽS-HZDS list podpísaný Mgr. Ivanou Kaprálikovou, ústrednou tajomníčkou ĽS-HZDS,...

Veľvyslanec Veľkej Británie a Severného Írska na návšteve u ministra

05-10-2010
Foto: Veľvyslanec Veľkej Británie a Severného Írska na návšteve u ministraMinisterstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja 4. októbra navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Jeho excelenciu Michaela Robertsa.

Vyjadrenie ministra Simona k odvolaniu p. Mičeka

30-09-2010
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon reaguje na viaceré informácie týkajúce sa odvolania Ľubomíra Mičeka...

Informácia

30-09-2010
o výsledkoch výpočtu strát na poľnohospodárskych plodinách spôsobených záplavami v jarných mesiacoch roku 2010...

Nový nominant na funkciu Stáleho predstaviteľa SR pri FAO

30-09-2010
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon dnes do funkcie stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri FAO...

Kľúčová je podpora domácej produkcie

29-09-2010
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon sa 28. septembra zúčastnil na medzinárodnej konferencii...

Tlačová správa

27-09-2010
Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky zo dňa 24.9. 2010 sa ku dňu 25.9. 2010 novým štátnym tajomníkom...

Preventívne opatrenia voči salmonelóze vo Vinohradoch n. Váhom

24-09-2010
Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon pokladá bezpečnosť potravín za prioritu svojho rezortu, a preto jej venuje zvýšenú pozornosť.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood