Facebook Statistics
Značka Kvality

Pozvánka na tlačovú besedu

02-03-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Československá spoločnosť pre moderné poľnohospodárstvo, v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, š. p. zorganizovali odbornú konferenciu „Podnikanie v poľnohospodárstve“...

Tlačová pozvánka MP SR

26-02-2010
Pozývame Vás na tlačovú besedu Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorá sa uskutoční v utorok 2. 3. 2010 o 12.00 hod. za prítomnosti predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra pôdohospodárstva SR Vladimíra Chovana...

Minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan navštívi medzinárodný potravinársky veľtrh SALIMA v Brne

26-02-2010
V dňoch 2. – 3. marca 2010 sa bude konať v Brne „Medzinárodný potravinársky veľtrh SALIMA 2010“, na ktorom sa zúčastní okrem českého ministra zemědelství Jakuba Šebestu aj minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan (nominant ĽS-HZDS).

Minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan sa stretol so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu

26-02-2010
Minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan (nominant ĽS-HZDS) sa v Bruseli, dňa 24. februára 2010 stretol so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu.

Vinum superbum 9. – 10. 3. 2010

25-02-2010
pozvánka na konferenciu „Zmeny vo vinárskej legislatíve, nové označovanie a pohľady na regionálnu kvalitu vína“.

Farmárová nedeľa 28. 2. prináša

25-02-2010
Reforma cukorného režimu v Európskej únii nastolila pred tromi rokmi pravidlá, ktoré zatvorili na Slovensku tri cukrovary a znížili pestovanie cukrovej repy na polovicu.

Tlačová beseda Ministerstva pôdohospodárstva SR

24-02-2010
Zľava: generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka MP SR Marek Kodada, ústredný riaditeľ ŠVPS Ján Pliešovský, predseda SPPK Milan Semančík a minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan.Na Ministerstve pôdohospodárstva SR sa 23. februára 2010 uskutočnila spoločná tlačová beseda ministerstva so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, ktorú zastupoval jej predseda Milan Semančík.

Minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan rokoval o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky v Bruseli

24-02-2010
Minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan(nominant ĽS-HZDS) sa v Bruseli, 22. februára 2010 zúčastnil zasadnutia Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva.


Návšteva ministra pôdohospodárstva SR Vladimíra Chovana v Bieloruskej republike

19-02-2010
Minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan (nominant ĽS-HZDS) navštívil v dňoch 18. – 19. februára 2010 Bieloruskú republiku.

Minister Vladimír Chovan na informačných dňoch v marci 2010

19-02-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Agroinštitútom, š. p., Nitra organizujú v mesiaci marec Krajské informačné dni.

Farmárova nedeľa 21. 2. prináša

18-02-2010
Uplynul polrok, odkedy je účinný nový poľovnícky zákon. Prvé skúsenosti z neho hodnotíme s viceprezidentom Slovenského poľovníckeho zväzu Jurajom Ciberejom.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood