Facebook Statistics
Značka Kvality

Veľtrh je v plnom prúde

16-02-2007
Foto: Veľtrh je v plnom prúdeEkologickú výrobu a ekologické výrobky prezentuje v národnom stánku na veľtrhu biopotravín BioFach v nemeckom Norimbergu 15 slovenských výrobcov biopotravín. Vystavovatelia prezentujú...


Sympózium pod záštitou rezortu pôdohospodárstva

16-02-2007
Foto: Sympózium pod záštitou rezortu pôdohospodárstvaPod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR sa od 14. do 16. februára 2007 v priestoroch Združenej strednej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove koná tretí ročník sympózia s európskou...

Výsledky kontroly výrobkov a cukroviniek pre deti

16-02-2007
Od včerajšieho rána prebieha kontrola tovaru v sklade firmy Cargo-partner v Bratislave, kde bolo zistených 14 druhov cukroviniek. Boli predložené doklady o vrátení zásielky žuvačiek do...

Nebezpečné potraviny určené pre deti

15-02-2007
Foto: Nebezpečné potraviny určené pre detiÔsmi inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy dnes vykonali kontrolu pri ktorej boli nájdené medzi množstvom tovaru pre deti lízanky a žuvačky po dátume minimálnej trvanlivosti,...

Zrušenie výzvy na účasť na Medzinárodnej výstave potravín a nápojov Split 7. - 11. 3. 2007

13-02-2007
Pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva SR sa mala realizovať prezentácia slovenského agrárneho sektora na Medzinárodnej výstave potravín a nápojov v Splite v termíne 7. – 11. 3. 2007. Nakoľko...

Stretnutie s francúzskym veľvyslancom

12-02-2007
Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa prijal dnes nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky J. E. Henryho Cunyho. Prijatie malo zdvorilostný character a uskutočnilo...

Slovenská vláda otvára cestu podnikateľom

12-02-2007
Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa podpísal v Číne rezortnú dohodu o spolupráci medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Ministerstvom poľnohospodárstva ČĽR a tri expertné dohody na úrovni výskumných...

Slovensko po prvý raz na BioFachu v Norimbergu

09-02-2007
V dňoch 15. – 18. februára 2007 sa Slovensko predstaví na veľtrhu biopotravín BioFach v nemeckom Norimbergu. Keďže prvý raz nejdú slovenskí výrobcovia biopotravín na toto celosvetové...

Výzva k účasti na Medzinárodnej výstave Gastra 2007 Nitra, 27.–30. 3 2007

07-02-2007
Pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky sa bude realizovať prezentácia slovenského agrárneho sektora na medzinárodnej výstave zariadení pre hotely, obchod, verejné stravovanie...

Minister Jureňa na návšteve Čínskej ľudovej republiky

02-02-2007
Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa bude v dňoch 4. - 9. februára 2007 členom oficiálnej delegácie premiéra SR R. Fica počas jeho návštevy Čínskej ľudovej republiky.
Minister pôdohospodárstva...

Tlačová správa

26-01-2007
Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa sa zúčastní dňa 29.1.2007 na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva v Bruseli. Hlavnými bodmi rokovania bude prezentácia a diskusia...

Vyhlásenie

25-01-2007
Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa nariadil pohotovosť orgánom veteriny v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v Maďarsku. V tejto chvíli nie je žiaden dôvod na paniku. Zodpovedné...
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood