Facebook Statistics
Značka Kvality


Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

03-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 03.11.2016 výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.