Facebook Statistics

Ministri v Bruseli rokovali o aktuálnej situácii na trhu po invázii na Ukrajinu a o procese schvaľovania strategických plánov

22-03-2022
Foto: Ministri v Bruseli rokovali o aktuálnej situácii na trhu po invázii na Ukrajinu a o procese schvaľovania strategických plánov  V pondelok 21. 3. 2022 sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH, na ktorom Slovenskú republiku zastupovala generálna tajomníčka služobného úradu MPRV Zuzana Nouzovská. Ministri sa počas rokovaní zamerali najmä na aktuálnu situáciu na poľnohospodárskych trhoch po invázii na Ukrajinu, ktorá okrem dopadov na globálne a európske dodávky potravín priniesla výrazný nárast cien poľnohospodárskych vstupov.

Pokračovanie úspešnej spolupráce s Gréckom

18-03-2022
Foto: Pokračovanie úspešnej spolupráce s GréckomŠtátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martin Kováč absolvoval na pracovnej ceste do Grécka, uskutočnenej 17. marca 2022, sériu stretnutí za účelom rozvíjania spolupráce medzi krajinami v oblasti obnovy, zalesnenia a realizácie vodozádržných opatrení v požiarmi zasiahnutej oblasti regiónu Atika - Varybobi.

Štátny tajomník Kováč rokoval s poľským partnerom o budúcnosti lesníctva v EÚ

16-03-2022
Foto: Štátny tajomník Kováč rokoval s poľským partnerom o budúcnosti lesníctva v EÚV stredu 16. marca 2022 sa uskutočnilo online bilaterálne stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martina Kováča so štátnym tajomníkom Ministerstva pre klímu a životné prostredie Poľskej republiky E. Siarkom. Spoločné rokovanie iniciovalo poľské Ministerstvo pre klímu a životné prostredie. Diskusia bola sústredená na tri nanajvýš aktuálne témy z oblasti lesníctva a lesníckej politiky. Konkrétne, návrh nariadenia o sprístupňovaní určitých komodít a produktov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu EÚ, zmeny navrhované Komisiou v oblasti nariadenia o LULUCF, ako aj implementáciu novej Stratégie EÚ pre lesy do roku 2030.

Slovensko bude súčasťou medzinárodného humanitárneho konvoja

14-03-2022
Minister Samuel Vlčan sa stretol so zástupcami Svetového potravinového programu OSN (World Food Programme)V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, spustil Svetový potravinový program OSN (World Food Programme) ešte začiatkom marca humanitárnu operáciu. Cieľom je poskytnúť pomoc viac ako 3 miliónom ľudí. WFP je najväčšou humanitárnou organizáciou na svete, ktorá poskytuje potravinovú pomoc krajinám v núdzi. Slovenská republika má jedinečnú príležitosť byť súčasťou tohto procesu.

Zasadnutie ministrov poľnohospodárstva V4+4 vo Vyšehrade

07-03-2022
Foto: Zasadnutie ministrov poľnohospodárstva V4+4 vo VyšehradeZávažná situácia na Ukrajine, príspevok strategických plánov SPP k spravodlivejšiemu a zelenšiemu európskemu poľnohospodárstvu, udržateľné cykly uhlíka, ako aj udržateľné potravinové systémy EÚ, boli hlavnými témami konferencie ministrov poľnohospodárstva V4, vrátane Slovinska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska 4. marca vo Vyšehrade.

Závery mimoriadnej Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ

03-03-2022
Foto: Závery mimoriadnej Rady ministrov poľnohospodárstva EÚV stredu (2. 3. 2022) sa uskutočnila mimoriadna videokonferencia ministrov poľnohospodárstva (AGRIFISH) na tému Situácia na poľnohospodárskych trhoch po invázii na Ukrajinu a podpora Ukrajiny. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Martin Kováč.

Minister Vlčan predstavil Rade ministrov slovenský koncept „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“

08-02-2022
Foto: Minister Vlčan predstavil Rade ministrov slovenský koncept  „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“Na neformálnom zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan predstavil slovenský koncept Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny. Ako vysvetlil, práve uhlíkové poľnohospodárstvo má potenciál zapojiť poľnohospodárov a lesníkov k dosahovaniu spoločných klimatických cieľov Európskej únie. Ministri členských štátov EÚ spoločne diskutovali o tom, ako môžu rezorty pôdohospodárstva dopomôcť ku klimaticky neutrálnej EÚ v roku 2050.

Štátny tajomník M. Kováč na konferencii EURÓPA KARPÁT predstavil koncept pôdy ako uhlíkovej a vodnej banky krajiny

07-02-2022
Foto: Štátny tajomník M. Kováč na konferencii EURÓPA KARPÁT predstavil koncept pôdy ako uhlíkovej a vodnej banky krajinyV poľskom Krasiczyne sa cez víkend uskutočnila konferencia ,,Európa Karpát", na ktorej Slovenskú republiku zastupoval novovymenovaný štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč. Podujatie prebiehalo v zmiešanom formáte (prezenčne/online) za účasti zástupcov krajín karpatského regiónu, vrátane Vyšehradskej skupiny, ako aj predstaviteľov Európskej komisie. Konferencia je dlhoročným projektom s cieľom posilňovania spolupráce medzi krajinami, ako aj formovania spoločného dialógu a riešení rozvoja celého regiónu.

Minister Vlčan v Bruseli rokoval o aktuálnej situácii na trhu a v medzinárodnom obchode

17-01-2022
Foto: Minister Vlčan v Bruseli rokoval o aktuálnej situácii na trhu a v medzinárodnom obchodeV pondelok 17.1.2022 sa v Bruseli uskutočnilo prvé zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH v rámci francúzskeho predsedníctva. Ministri diskutovali o aktuálnej situácii na trhu, ktorú v súčasnosti ovplyvňujú najmä vysoké ceny palív a energií, ako aj rekordné ceny krmív. Slovensko, ktoré zastupoval minister Samuel Vlčan, sa počas zasadnutia pridalo k výzve Českej republiky, ktorá opätovne upozornila na kritickú situáciu na trhu s bravčovým mäsom a vyzvala Komisiu na prijatie opatrení zameraných na pomoc sektoru. Slovensko v tejto súvislosti vidí riešenie najmä v pomoci mikro, malým a stredným podnikom, ktorých zánik by ohrozil aj dosahovanie cieľov stratégie Z farmy na stôl.

Nové podmienky dovozu mrazeného ovocia do Číny pre krajiny strednej a východnej Európy

14-01-2022
Foto: Nové podmienky dovozu mrazeného ovocia do Číny pre krajiny strednej a východnej EurópyDovoľujeme si Vás informovať o oznámení vydanom Generálnou administratívou colnej správy ČĽR (GACC) o požiadavkách kontroly a karantény pre dovozové mrazené ovocie z krajín strednej a východnej Európy. Oznámenie GACC č. 96/2021 s účinnosťou od 1.2.2022 povoľuje dovoz mrazeného ovocia z krajín strednej a východnej Európy v súlade s požiadavkami kontroly a karantény uvedenými na...

Zmena podmienok dovozu potravín a nápojov do Číny od 1.1.2022

21-12-2021
Foto: Zmena podmienok dovozu potravín a nápojov do Číny od 1.1.2022Od 1.1.2022 nadobudnú účinnosť dve vyhlášky Generálnej administratívy colnej správy ČĽR (GACC) „Decree No. 248 a Decree No. 249“, ktoré zásadne menia podmienky exportu potravín a nápojov dovážaných do Číny. Všetci výrobcovia, spracovatelia a miesta uskladnenia (nízke teploty) potravín a nápojov sú povinní zaregistrovať sa v GACC elektronickom systéme „CIFER“. Pre tovar expedovaný do Číny od 1.1.2022 musia mať produkty pridelené registračné číslo GACC (vyžadované v colnej deklarácii). Súčasne je potrebné na vnútornom a vonkajšom obale potravín a nápojov uviesť registračné číslo národnej autority, alebo registračné číslo GACC.

Slovensko presadzuje rovnaké podmienky pre všetkých aktérov reťazca

14-12-2021
Foto: Slovensko presadzuje rovnaké podmienky pre všetkých aktérov reťazcaZačiatkom týždňa sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Slovensko na rokovaniach zastupoval štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Milan Kyseľ. Počas vystúpenia na tomto fóre zdôraznil nevyhnutnosť transformácie potravinového dodávateľského reťazca smerom k udržateľnosti.

Na pôde EÚ sa rokovalo aj o problémoch slovenského vidieka

16-11-2021
Foto: Na pôde EÚ sa rokovalo aj o problémoch slovenského vidiekaZačiatkom týždňa sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Slovensko na rokovaniach zastupoval štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Milan Kyseľ. V rámci svojho vystúpenia prítomných informoval o náročnej situácii v sektore bravčového mäsa a o škodách v poľnohospodárstve spôsobovaných vlkom a medveďom.

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood