Facebook Statistics

Odborný seminár pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR

20-12-2018
Foto: Odborný seminár pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSRNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum a Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch zorganizovali dňa 6. decembra 2018 odborný seminár pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Hlavnou témou bola história výskumu v rastlinnej výrobe a šľachtenia v spoločnom Československu.

Európska komisia odobrala Slovensku výnimku z povinnosti registrácie chovu ošípaných, kde sa chová len jedna ošípaná

22-11-2018
Foto: Európska komisia odobrala Slovensku výnimku z povinnosti registrácie chovu ošípaných, kde sa chová len jedna ošípanáChovatelia ošípaných nezávisle od počtu chovaných jedincov si musia svoje chovy zaregistrovať v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Európska komisia zrušila Slovensku aj ďalším krajinám výnimku z povinnosti registrácie chovu ošípaných kvôli šíreniu Afrického moru ošípaných v Európe.

Projekt Zelenej nafty podporí slovenské poľnohospodárstvo

21-11-2018
Foto: Projekt Zelenej nafty podporí slovenské poľnohospodárstvoAgrorezort predstavil podrobnosti systémového riešenia na podporu poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Ide o projekt s názvom Zelená nafta, od ktorého si sľubuje najmä zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských farmárov.

Výkyvy počasia ovplyvnia úrodu zemiakov, na juhu Slovenska poklesne, na severe bude zemiakov viac

27-09-2018
Foto: Výkyvy počasia ovplyvnia úrodu zemiakov, na juhu Slovenska poklesne, na severe bude zemiakov viacČoraz väčšie výkyvy počasia súvisiace s klimatickými zmenami sa výraznou mierou odrážajú na poľnohospodárskej úrode. Tohtoročné sucho a vysoké teploty potrápili aj pestovateľov zemiakov, očakávame výrazné rozdiely v úrode vzhľadom na lokalitu a podmienky pestovania. Veľké suchá postihli najmä pestovateľov na juhu Slovenska, kde sa očakáva o 10-20 % nižšia úroda ako vlani.


Pôdohospodárska platobná agentúra už vyplatila chovateľom viac ako 4,6 milióna eur

14-09-2018
Foto: Pôdohospodárska platobná agentúra už vyplatila chovateľom viac ako 4,6 milióna eurPôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila finančnú podporu žiadateľom o vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytčie jednotky. Viac ako 2 530 žiadateľov si rozdelilo cez 4,6 milióna eur.

Pozvánka na konferenciu: Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore

11-09-2018
Foto: Pozvánka na konferenciu: Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektoreČinnosť a výsledky poľnohospodárstva sú čoraz viac ohrozené klimatickými vplyvmi a z ekonomického aspektu volatilitou cien vstupov a produkcie na európskych a svetových trhoch. V súčasnosti sa miera rizika zvyšuje, čo si vyžaduje tvorbu nástrojov na jeho riešenie. Práve hľadaním riešení sa bude zaoberať odborná konferencia, ktorú organizuje Národná poľnohospodárske a potravinárske centrum.

Agrorezort prvýkrát v histórii zverejnil mapy poľnohospodárskych plôch

12-07-2018
Foto: Agrorezort prvýkrát v histórii zverejnil mapy poľnohospodárskych plôchMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo plochy, na ktoré poberajú žiadatelia dotácie prostredníctvom tzv. priamych platieb pre poľnohospodárov. Vďaka unikátnej spolupráci agrorezortu s Úradom geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) si budú môcť poľnohospodári aj vlastníci svoje vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy jednoduchým a prehľadným spôsobom nielen kontrolovať, ale aj aktívne riešiť.

Nová prevádzka na farme v Senici prinesie kvalitnejšie mlieko a efektívnejšiu výrobu

21-06-2018
Foto: Nová prevádzka na farme v Senici prinesie kvalitnejšie mlieko a efektívnejšiu výrobuČo si vychovajú a vypestujú, to následne spracujú a lokálne predávajú. Poľnohospodárske družstvo Senica výrazne prispieva k zamestnanosti v regióne. Dnes otvorilo novú maštaľ, ktorá prispeje k zefektívneniu výroby a skvalitneniu mlieka.

Agrorezort otvoril druhú karanténnu stanicu, dočasný domov v nej nájde stovka zvierat

19-06-2018
Foto: Agrorezort otvoril druhú karanténnu stanicu, dočasný domov v nej nájde stovka zvieratPriestory bývalej veterinárnej nemocnice v Martine poskytnú dočasný domov a veterinárnu starostlivosť túlavým, týraným alebo nelegálne prevážaným zvieratám. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR otvára už druhú karanténnu stanicu.

Užívané plochy poľnohospodárov sme zmapovali kompletne elektronicky

16-05-2018
Foto: Užívané plochy poľnohospodárov sme zmapovali kompletne elektronickyTento rok priniesol pre poľnohospodárov v podávaní jednotných žiadostí významnú zmenu. Vôbec prvýkrát v histórii úplne všetci žiadatelia museli grafické prílohy priložiť výlučne v elektronickej podobe. Agrorezort na to intenzívne upozorňoval v niekoľkomesačnej kampani, ktorá priniesla mimoriadny úspech. Do stanoveného termínu podalo žiadosti 97,23 % poľnohospodárov, a čo je dôležité, elektronické grafické prílohy pokryli až 99,66 % plochy z celkovej výmery takmer 1,9 milióna hektárov obhospodarovanej pôdy na Slovensku.

Agrorezort preplatí vinohradníkom poistenie úrody

07-05-2018
Foto: Agrorezort preplatí vinohradníkom poistenie úrodyPôdohospodárska platobná agentúra (PPA) poskytne podporu na poistenie úrody vinohradov. Podpora slúži na poistenie proti škodám na úrode spôsobenými počasím, ale aj chorobami alebo škodcami. Uzávierka žiadostí je 15. mája 2018.

Termín na podávanie jednotných žiadostí pre poľnohospodárov sa blíži

03-05-2018
Foto: Termín na podávanie jednotných žiadostí pre poľnohospodárov sa blížiTermín pre poľnohospodárov na podanie jednotnej žiadosti na rok 2018 je 15. máj. Novinkou je, že po prvý krát v histórii sa grafické prílohy ku všetkým žiadostiam podávajú len v elektronickej podobe. Agrorezort vyzýva farmárov, aby si podanie žiadosti nenechávali na poslednú chvíľu. Systém pomôže aj samotným poľnohospodárom.

V nájmoch poľnohospodárskej pôdy bude väčší poriadok

02-05-2018
Foto: V nájmoch poľnohospodárskej pôdy bude väčší poriadokV nájmoch poľnohospodárskej pôdy nastávajú od 1. mája zmeny. Agrorezort zavádza poriadok do nájomných vzťahov a obmedzuje špekulácie s prenájmom poľnohospodárskej pôdy. Malí i strední poľnohospodári a samostatne hospodáriaci roľníci (SHR) sa k poľnohospodárskej pôde dostanú ľahšie. Každý jeden nájomný vzťah bude musieť byť písomne deklarovaný formou nájomnej zmluvy.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood