Facebook Statistics
Značka Kvality

Spustili sme videokanál ministerstva

31-10-2017
Foto: Spustili sme videokanál ministerstvaChcete si pozrieť videokomentáre, krátke reportáže či iné zaujímavé videá z nášho rezortu? Pozrite si náš videokanál a prihláste sa na odber noviniek.

SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB

Predbežná informácia

05-10-2023
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality

Predbežná informácia

05-10-2023
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

Predbežná informácia

09-08-2023
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov

Oznam

23-06-2023
Foto: OznamV nadväznosti na uskutočnené školenie pre žiadateľov o priame podpory k problematike evidencie prenajatých a vlastných pozemkov v Inštitúte znalostného pôdohospodárstva a inovácií v Nitre dňa 21.6.2023, predkladáme prezentácie zo dňa 21.6.2023 a informatívne usmernenie k vypĺňaniu evidencie pozemkov

Organizujeme školenie k aktuálne vyhláseným výzvam

15-06-2023
Foto: Organizujeme školenie k aktuálne vyhláseným výzvamPozývame vás na školenie k výzvam č. 67/PRV/2023, č. 68/PRV/2023, č. 66/PRV/2023 a č. 56/PRV/2022 vybraných podopatrení Programu rozvoja vidieka SR (podopatrenia: 1.1, 1.2, 7.2 a 16.1).

Zhrnutie záverov Konferencie „Atraktívnejší vidiek II“

12-06-2023
Foto: Zhrnutie záverov Konferencie „Atraktívnejší vidiek II“Konferencia, ktorá sa konala 8. júna v Trenčíne bola v poradí druhou, kde sa stretli zainteresovaní aktéri (tvorcovia politík a ich adresáti) s cieľom vytvoriť priestor pre vzájomný dialóg, ktorý umožní formulovať najpotrebnejšie riešenia pre sociálno-ekonomický rozvoj vidieka.
Ide o platformu, v rámci ktorej sa postupnými krokmi tvorí základný rámec Vízie pre atraktívnejší vidiek SR v horizonte roku 2040 s ambíciou predložiť ju do Národnej rady SR, ako náš národný príspevok k Vidieckemu paktu EÚ vytvorenému na implementáciu dlhodobej vízie EÚ pre vidiecke oblasti do roku 2040.
Konferenciu organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Vidieckym parlamentom, Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.Pokračovanie konferencie „Atraktívnejší vidiek II“ bude už začiatkom júna v Trenčíne

02-06-2023
Foto: Pokračovanie konferencie „Atraktívnejší vidiek II“ bude už začiatkom júna v TrenčíneAgrorezort pokračuje v sérii konferencií zameraných na podporu dialógu v oblasti rozvoja vidieka. Vo štvrtok 8. júna 2023, od 9.00 h sa v budove Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutoční v poradí druhá konferencia, ktorú spolu s MPRV SR organizuje Vidiecky parlament (VIPA), Národná sieť rozvoja vidieka SR, Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU).Minister Samuel Vlčan vymenoval generálneho riaditeľa Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií

04-05-2023
Foto: Minister Samuel Vlčan vymenoval generálneho riaditeľa Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inováciíMinister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan dnes vymenoval a uviedol do funkcie nového generálneho riaditeľa Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI) Ing. Tibora Kőszeghyho, MPH.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood