Facebook Statistics

Kalendár veľtrhov a výstav 2014

06-02-2014

aktualizované 22.5.2014

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

- poľnohospodárske a potravinárske  výstavy:

1. Danubius Gastro Bratislava, 30. január- 2. február 2014
2. Agrokomplex Nitra, 21.-24. august 2014
3. Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra, august 2014
4. Kôň 2014, Trenčín, august 2014
5. Ovenálie 2014, Východná, jún 2014

Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

- poľnohospodárske výstavy:

1. Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň, máj 2014
2. Chovateľský deň ošípaných, Nitra, máj 2014
3. Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Kočín , september 2014
4. Chovateľský deň hospodárskych zvierat, Čaklov, september 2014 ! zmena termínu a miesta : 20.jún 2014, Prešov
5. Výstava koní západoslovenského regiónu, jún 2014
6. Výstava oviec a kôz, Kamenica, jún 2014

Zahraničné výstavy a veľtrhy

- potravinárske výstavy:

1. Biofach Norimberg, Nemecko, 12.–15. február 2014
2. Fruit Logistica  Berlín, Nemecko, 5.-7. február 2014
3. SALIMA Brno, Česká republika, 25.-28. február 2014
4. SIAL Paríž, Francúzsko, 19.-23. október 2014