Facebook Statistics

Kalendár veľtrhov a výstav 2015

05-02-2015

V roku 2015 sa budú realizovať nasledovné veľtrhy a výstavy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

A. Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

- poľnohospodárske a potravinárske výstavy:

  1. Danubius Gastro Bratislava, 29.01. - 01.02.2015
  2. Agrokomplex Nitra, 20.08. - 23.08.2015
  3. Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra, august 2015
  4. Ovenálie 2015, Východná, jún 2015

B. Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

- poľnohospodárske výstavy: 

  1. Chovateľský deň ošípaných, Nitra, máj 2015
  2. Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Kočín, september 2015
  3. JAHRADA 2015, Trenčín, 23.10. - 24.10.2015

C. Zahraničné výstavy a veľtrhy

- potravinárske a poľnohospodárske výstavy:

  1. Fruit Logistica Berlín, Nemecko, 04.02. - 07.02.2015
  2. Prowein Düsseldorf, Nemecko 15.03. - 17.03.2015
  3. Anuga Kolín nad Rýnom, Nemecko, 10.10. - 14.10.2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)