Facebook Statistics
Značka Kvality

Kalendár veľtrhov a výstav 2012 - aktualizácia

01-06-2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejňuje tento Kalendár veľtrhov a výstav 2012. V roku 2012 sa budú v Slovenskej republike a zahraničí realizovať nasledovné veľtrhy a výstavy:

A. Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

1. Danubius Gastro, Bratislava, 19. – 22. január 2012
19. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie

2. Celoštátna výstava drobných zvierat, Nitra, november 2012
14. ročník výstavy drobných zvierat

3. Jahrada 2012, Trenčín, október 2012
3. ročník výstavy ovocia

4. Lignumexpo-Les, Nitra, október 2012
18. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel
13. ročník medzinárodnej lesníckej výstavy

5. Ovenálie 2012, Východná, jún 2012
4. ročník celoslovenských ovčiarskych slávností

6. Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra
7. ročník národnej výstavy hospodárskych zvierat
Termín konania: august 2012

7. KÔŇ 2012, Trenčín
9. ročník medzinárodnej výstavy koní
Termín konania: august 2012

8. Agrokomplex 2012, Nitra
39. ročník medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu
Termín konania: Termín konania: 23. – 26.8.2012

 

B. Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

1. Chovateľský deň pinzgauského dobytka v Podturni, máj 2012
17. ročník Pinzgauského regionálneho dňa

2. Chovateľský deň hovädzieho dobytka Kočín, 20. september 2012
15. ročník Stredoslovenského chovateľského dňa hovädzieho dobytka

3. Chovateľský deň hospodárskych zvierat v Čaklove, september 2012
12. regionálny chovateľský deň

4. Výstava koní, Kokava nad Rimavicou, 7. júl 2012
6. ročník výstavy koní

5. Výstava oviec a kôz, Kamenica, jún 2012
6. ročník nákupného trhu plemenných baranov

 

C. Zahraničné výstavy a veľtrhy

1. Fruit Logistica Berlín, Nemecko, 8. – 10. 2.2012
20. ročník medzinárodného veľtrhu pre čerstvé a spracované ovocie a zeleninu
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa veľtrhu nezúčastní

2. Biofach Norimberg, Nemecko, 15. – 18. 2.2012
23. ročník svetového veľtrhu biopotravín, biopoduktov a bioosív

3. Salima Brno, Česká republika, 28.2. – 2. 3.2012
28. ročník medzinárodného potravinárskeho veľtrhu

4. PLMA Amsterdam, Holandsko, 22. – 23. 5.2012
27. ročník medzinárodného odborného veľtrhu – „svet obchodných značiek“

5. Sial Paríž, Francúzsko, 21. – 25. 10.2012
13. ročník medzinárodného veľtrhu potravinárskych výrobkov

6. Polagra-Food Poznaň, Poľsko, 8. – 11. 10.2012
13. ročník medzinárodného potravinárskeho veľtrhu

7. Země Živitelka, Česká republika, 30.8. – 4.9. 2012
39. ročník medzinárodného agro salónu

Veľtrhy, výstavy a regionálne výstavy je možné v priebehu roka do Kalendára veľtrhov a výstav 2012 dopĺňať. Zároveň je možné, v prípade potreby, výstavu v Kalendári veľtrhov a výstav 2012 zrušiť.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood