Facebook Statistics
Značka Kvality

Kalendár veľtrhov a výstav 2020 - Dodatok č.2

04-09-2020

Kalendár veľtrhov a výstav 2020 – Dodatok č.2

V rámci schváleného Kalendára veľtrhov a výstav 2020 sa menia a dopĺňajú výstavy a veľtrhy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nasledovne:

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

  • v časti  „Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike - poľnohospodárske a potravinárske výstavy“ sa mení termín výstavy GASTRA & KULINÁRIA, Nitra (2020) z 11. - 14. november 2020 na 4.- 7.november 2020.
  • v časti „Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike“ sa mení názov a termín výstavy Potulky vidiekom – expozícia ŽV, Nitra, 10.-13. september 2020, na výstavu GASTRA & KULINÁRIA – expozícia ŽV, Nitra, 4.- 7.november 2020.

 

Aktualizovaný Kalendár veľtrhov a výstav 2020 so zapracovanými zmenami:

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

- poľnohospodárske a potravinárske  výstavy:

 

1.  GASTRA & KULINÁRIA, Nitra, 4. - 7.11.2020

2.  GASTRA & KULINÁRIA - expozícia ŽV, Nitra, 4. – 7.11.2020

3.  Kôň 2020, Trenčín, 12. 09. 2020

4.  Celoslovenské dni poľa 2020, Dvory nad Žitavou, 03.6. - 03.07.2020

5. Jeseň v záhrade 2020, Trenčín, 9. – 11.10.2020

6.  Celoštátna výstava zvierat 2020, Nitra, 28.-29.11.2020

7.  Demeter, 23.10.2020

8.  Danube Wine Challenge, Belá, 18. - 22.11.2020

 

Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

- poľnohospodárske výstavy:

 

1. Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň, september 2020

2. Stredoslovenská výstava koní, Podzámčok, 01.09.2020

3. Regionálna výstava oviec a kôz, Kamenica, 10.06.2020

4. Chovateľský deň mäsových plemien – Východ Medzianky, september 2020

5. Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Prešov , september 2020

 

Zahraničné výstavy a veľtrhy

- potravinárske a poľnohospodárske výstavy:

 

1. GRÜNE WOCHE Berlín, Nemecko, 17. - 26.1.2020

2. BIOFACH Norimberg, Nemecko , 12. - 15.2.2020

3. GULFOOD Dubaj, Spojené arabské emiráty, 16. - 20.2.2020

4. Riga Food, Riga, Lotyšsko, 9. – 12.9.2020

5. WORLD FOOD Moskva, Rusko, 22. - 25.9.2020


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood